WARTOŚĆ ZADANIA:  473 427,00 PLN 

OKRES REALIZACJI: 2023 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

  1. Zakup zmywarki tunelowo taśmowej do naczyń i tac – 1 szt.

         W ramach Zadania została zakupiona zmywarka tunelowo-taśmowa do naczyń i tac wchodząca w skład wyposażenia kuchni szpitalnej. 

         W wyniku zakupu zmywarki tunelowo-taśmowej do naczyń i tac nastąpiła:

- oszczędność wody,

- oszczędność energii,

- spełnienie wymogu higieniczno-sanitarnego zgodnie z systemem HACCAP,

- niski koszt eksploatacji przez okres gwarancyjny,

- większa wydajność mycia naczyń w szpitalu.