WARTOŚĆ ZADANIA: 3 457 078,23 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018 - 2019r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 109 962,64 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 42 348,90 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019r.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

W ramach zadania „Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie” została naprawa rezonansu magnetycznego GE Healthcare Signa 1.5T HDx polegająca na zakupie i montażu kompresora helowego F50. Naprawa sprzętu pozwoliła na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

WARTOŚĆ ZADANIA: 139.303,03 zł

OKRES REALIZACJI i: 2019 r.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO