WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 530 131,99 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

WARTOŚĆ INWESTYCJI 60 024 PLN

OKRES REALIZACJI 2018r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 107 329,80 PLN

OKRES REALIZACJI 2018r.

ZADANIE ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 5 081 883,58 PLN

OKRES REALIZACJI: 2016 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO oraz w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II "WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA", DZIAŁANIE 2.1 "E-USŁUGI", PODDZIAŁANIA 2.1.1 "E-USŁUGI DLA MAZOWSZA" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020".