Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,

w ramach podpisanej Umowy o dofinansowanie Projektu "Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI "Jakość życia" Działania 6.1.  "infrastruktura ochrony zdrowia"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

otrzyma  dotację w wysokości 11 998 800 złotych.

W ramach realizacji Projektu w nowoczesny sprzęt wyposażony zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Pracownia Hemodynamiczna.