Jak zmieni się ciechanowski SOR?

 Hol karetek, sala resuscytacyjno-zabiegowa, sala wstępnej intensywnej terapii, sala obserwacyjna, gabinety lekarskie i izolatki – to niektóre elementy, o które powiększy się ciechanowski Szpitalny Oddział Ratunkowy. Placówka zaprezentowała koncepcję rozbudowy.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie planuje modernizację i rozbudowę SOR-u. Koszt inwestycji to prawie 15 mln zł. Jej realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego i ministerstwa zdrowia.

Przeznaczyliśmy środki na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jest to podstawa do kolejnego kroku, czyli rozpoczęcia prac budowalnych, a potem doposażenia SOR-u w specjalistyczny sprzęt. Także na tym kolejnym etapie będziemy wspierać szpital finansowo. Szacujemy, że koszt dalszej rozbudowy i wyposażenia na kolejne 15 mln zł – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Szpital w Ciechanowie jest największą placówką medyczną północnego Mazowsza i dysponuje największym SOR-em w tej części województwa. Jak zaznacza Andrzej Kamasa, dyrektor SSW w Ciechanowie, liczba pacjentów korzystających z pomocy szpitala stale wzrasta.

W 2023 r. w SOR było hospitalizowanych prawie 13 tys. pacjentów, a około 26 tys. było kwalifikowanych do hospitalizacji w izbie przyjęć Z tego względu inwestycja w rozbudowę i modernizację SOR-u jest uzasadniona i niezbędna.

SOR będzie większy i funkcjonalny

Koncepcję modernizacji i rozbudowy SOR-u przygotował prof. dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski z Pracowni Architektonicznej ARCHIMED.

 Obecnie powierzchnia użytkowa SOR-u ma 862,55 m2. Po rozbudowie zwiększy się o 1323,48 m2. Łączna powierzchnia SOR-u po planowanej rozbudowie to 2186,03 m2. Nowy trakt budynku pomieści hol karetek, trakt tzw. „ostry” składający się z dwustanowiskowej sali resuscytacyjno-zabiegowej, sali wstępnej intensywnej terapii (2 stanowiska) oraz sali obserwacyjnej. Znajdą się tu również dwie izolatki i zespół pomieszczeń personelu. Na połączeniu istniejącego budynku z nowo projektowanym będzie nowy hol wejściowy dla pacjentów SOR.

Hol wejściowy wraz z rejestracją i poczekalnią w całości zostaną wyizolowane od traktu „ostrego” i od ruchu pacjentów na łóżkach pomiędzy salami obserwacji a diagnostyką szpitala. Dzieci będą miały osobną

poczekalnię i gabinety konsultacyjno-zabiegowe. Przy poczekalni dla dzieci znajdzie się pokój opieki oraz osobny sanitariat.

 

Na przedłużeniu części ogólnodostępnej (poczekalni) usytuowane będą gabinety konsultacyjne, zaplecze sanitarne pacjentów oraz szafki szatniowe. Pomiędzy traktem ogólnodostępnym a traktem „ostrym” znajdzie się zespół pomieszczeń administracyjno-socjalnych personelu. Dodatkowo w ramach rozbudowy zostanie wydzielona część socjalna dla pracowników SOR oraz gabinet lekarski dla lekarza dyżurnego. Zostaną wydzielone dwie drogi tzw. czysta i brudna z częścią do dekontaminacji dla pacjentów oraz służb pogotowia ratunkowego.

 

Karmienie piersią jako inwestycja w zdrowie mamy i dziecka

Od 1993 roku między 26 maja a 1 czerwca obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią. Jest to bardzo symboliczny termin- rozpoczęcie w Dniu Matki 26 maja
a koniec w Dniu Dziecka 1 czerwca.

Pokarm kobiecy ma unikalne właściwości- zawiera wszystko, co jest potrzebne, by dziecko rozwijało się prawidłowo w pierwszym okresie życia, a jego skład dostosowuje się
do potrzeb rosnącego malucha.

Jak dotąd nie udało się stworzyć mieszanki modyfikowanej, która wraz z wiekiem dziecka zmieniałaby swój skład oraz posiadałaby właściwości immunologiczne, przeciwzapalne, enzymatyczne, hormonalne oraz stymulujące procesy rozwoju komórek i układów organizmu.

Wpływ wyłącznego karmienia piersią na zdrowie dziecka:

> skutki natychmiastowe:

- mniejsza umieralność z powodu zakażeń układu oddechowego i pokarmowego,

- mniejsze ryzyko wystąpienia SIDS (zespół nagłej śmierci łóżeczkowej) przez cały okres niemowlęctwa,

- mniej infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, mniej hospitalizacji z powodu tych infekcji,

- mniej zakażeń układu moczowego,

- brak deficytu wzrostu w szóstym miesiącu życia w krajach rozwiniętych

 i rozwijających się,

- mniejsze ryzyko wystąpienia AZS (atopowe zapalenie skóry),

- mniejsze ryzyko martwiczego zapalenia jelit (NEC), posocznicy i innych zaburzeń niedojrzałego organizmu dla dzieci urodzonych przedwcześnie.

> skutki długoterminowe:

- mniejsze ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości,

- mniejszy BMI (powyżej 4 miesiąca wyłącznego karmienia piersią),

- ochrona przed wystąpieniem cukrzycy typu I,

- mniejsza zapadalność na ostre białaczki.

  

Wpływ karmienia piersią na zdrowie matki:
> skutki natychmiastowe:

- krótszy okres krwawienia po porodzie,

- szybsza inwolucja macicy,

- zmniejszenie utraty krwi (brak miesiączkowania),

- niepłodność laktacyjna, opóźniony powrót płodności w ciągu 6 miesięcy wyłącznego karmienia piersią,

- szybsza utrata zbędnych kilogramów i powrót do figury sprzed ciąży,

- niższy poziom depresyjności u matek karmiących.

> skutki długoterminowe:

- mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajnika,

- mniejsze ryzyko wystąpienia osteoporozy i złamania szyjki kości udowej w okresie pomenopauzalnym,

- mniejsze ryzyko złamania stawu biodrowego w wieku 50-81 lat (im dłużej trwało karmienie tym mniejsze ryzyko),

- rzadsze występowanie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, hiperlipidemii i chorób układu krążenia w okresie pomenopauzalnym.

 

Społeczne korzyści wnikające z karmienia piersią:

- redukcja kosztów leczenia (niższa zachorowalność dzieci i matek, niższe koszty leczenia, niższa absencja w pracy),

- oszczędności dla rodziny (niższe koszty leczenia dzieci i matek, brak kosztów zakupu mieszanek i akcesoriów do karmienia sztucznego),

- karmienie piersią jest tanie i wygodne (pokarm jest zawsze gotowy do podania),

- pozytywne odczucia rodzące się między matką a dzieckiem kształtują niepowtarzalną więź między nimi, a także wpływają na kształtowanie dobrych relacji w całej rodzinie.

 

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze
6 miesięcy życia dziecka oraz kontynuację karmienia piersią do ukończenia 2 roku
i dłużej przy równoległym podawaniu żywności uzupełniającej.

 

Gdzie szukać pomocy- doradca laktacyjny:

- Porady laktacyjne i informacje udzielane są matkom wypisanym z oddziału

w Poradni Laktacyjnej (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu- nr tel. 23 673-05-70 oraz telefonicznie – 23 673-05-70 lub 23 763-04-09).

- Położnice otrzymują pisemną informację w Karcie Informacyjnej i Książeczce Zdrowia Dziecka o możliwości uzyskania pomocy w razie wystąpienia problemów

z karmieniem piersią po wypisaniu do domu.

 

 

Fundacja Ronalda McDonalda, 

przekazała rodzicom towarzyszącym dzieciom hospitalizowanym

w naszym Oddziale Dziecięcym i Pododdziale Chirurgii Dziecięcej

cztery łóżko-fotele typu Bożenka.

Zakup łóżek, o łącznej wartości ok. 7 tysięcy złotych, został sfinansowany dzięki darowiźnie Pana Kristofa Hanko – licencjobiorcy McDonald’s.