Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie


współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.