Zapraszamy Pacjentów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.

 

Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.

 

Dziękujemy!

 

Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową: https://www.cmj.org.pl/ankiety/ciechanow

                                                                               lub kod Qr

                                                                                                                                                                                 

                                                                         Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.