„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

                                       - ks. Jan Twardowski

 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani ANNY JANKOWSKIEJ

Pielęgniarki

Oddziału Urologicznego

 

Rodzinie i Przyjaciołom

składamy

wyrazy szczerego współczucia

 

Dyrekcja i Pracownicy

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

w Ciechanowie