Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie 14 marca 2022r. przyjęła pierwszych małych pacjentów.

Ciechanowski Szpital, zawarł z NFZ umowę na udzielanie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży (porady, wizyty domowe lub środowiskowe, sesje psychoterapii, programy)  od 01.02.22r. do 30.06.23r.

 

- Bez wsparcia Wicemarszałek Elżbiety LancPoseł na Sejm RP Anny Cicholskiej byłoby nam bardzo trudno przekonać NFZ do zakontraktowania tych świadczeń a tym samym do otwarcia poradni – powiedział podczas konferencji prasowej  Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

 

Zespół terapeutyczny Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży tworzą :

  1. Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży -

świadczący porady lekarskie diagnostyczne, terapeutyczne i kontrolne.

Porada diagnostyczna ma na celu ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego. Pacjent może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych.  W ramach porady terapeutycznej kontynuowane jest leczenie. Porada kontrolna jest ogólną oceną osiągniętych rezultatów leczenia.

  1. Dwóch psychologów -

świadczących porady psychologiczne diagnostyczne (od 1 do 3 porad) i porady psychologiczne stanowiące elementy wdrożonego planu leczenia.

  1. Dwóch psychoterapeutów -

prowadzących sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.

Cały Zespół Poradni, prowadził będzie sesje wsparcia psychospołecznego, polegające na oddziaływaniu psychospołecznym na jedną osobę lub grupę od 2 do 6 osób. Sesja kierowana jest do pacjentów lub ich rodzin oraz innych osób stanowiących oparcie społeczne małoletniego pacjenta. Wsparcie psychospołeczne może obejmować do 12 sesji w okresie pół roku.

 

Aktualnie, zapisanych jest  do Poradni 50 małych pacjentów.