Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zawiadamia, że istnieje możliwość odbioru dokumentacji indwywidualnej wewnętrznej przed jej zniszczeniem.

Dotyczy to dokumentacji z 1995 roku. Termin złożenia wniosku w ciągu siedmiu dni od daty umieszczenia ogłoszenia.

Wszelkie informacje dot. odbioru dokumentacji udzielane są pod numerem tel. 23 673-04-70.

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta /Dz. U. 2017. poz. 1318 ze zm./