kateówna

Prezydent Krzysztof Kosiński przekazał sprzęt do rehabilitacji dla pacjentów ciechanowskiej lecznicy o równowartości 250 tys. zł. Dzięki pomocy miasta doposażone i unowocześnione zostało zaplecze medyczne Centrum Rehabilitacji przy ul. Okrzei, z którego korzystają osoby po urazach ortopedycznych, pacjenci neurologiczni, geriatryczni oraz dzieci.

Miasto po raz kolejny wsparło Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, tym razem przekazując 250 tys. zł na zakup sprzętu do rehabilitacji.

Centrum Rehabilitacji przy ul. Okrzei doposażono m.in. w 18 łóżek i 10 kozetek, aparat do elektrorehabilitacji z laserem, stół do rehabilitacji, szyny wspomagające rehabilitację kończyn, lampę sollux do naświetlania stawów, wyposażenie UGUL’a, 96-elementowy zestaw przyrządów do rehabilitacji kończyn, trenery równowagi, membrany do ekopompy, wałki sensoryczne, rollery, piłki do rehabilitacji, podest równoważny, 296 przyrządów do elektrorehabilitacji, specjalistyczne pokrowce do elektrod.

Dziś (6 października) odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano nowy sprzęt, z którego korzystać będą m.in. mieszkańcy Ciechanowa.

 Szpital nie podlega pod miasto, ale nie sposób pozostać obojętnym na potrzeby mieszkańców, którzy korzystają z jego pomocy. Sam trzy lata temu byłem pod opieką Centrum Rehabilitacji po złamaniu kości podczas piłkarskiego meczu i zaskoczył mnie wówczas przestarzały sprzęt, z którego korzystali lekarze i pielęgniarki. Dzięki wsparciu miasta będzie bardziej komfortowo i nowocześnie – podkreślił prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Dzięki wsparciu miasta pacjenci lecznicy będą mieli wyższy komfort w trakcie rehabilitacji oraz w czasie pobytu w oddziale. Różnorodność zakupionego sprzętu pozwoli na prowadzenie kompleksowej rehabilitacji, której celem jest zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz zwiększenie aktywności ruchowej.

– Cieszę się, że prezydent miasta Ciechanów troszczy się o zdrowie mieszkańców naszego regionu. Zakupiony dzięki wsparciu ratusza sprzęt posłuży do rehabilitacji wielu osób, które utraciły sprawność w wyniku urazów oraz chorób nagłych i przewlekłych. Są to pacjenci ortopedyczni, neurologiczni i geriatryczni. To też dzieci. Profesjonalna rehabilitacja w placówce szpitala decyduje o przyszłej jakości ich całego życia – powiedział podczas konferencji Dyrektor szpitala Andrzej Kamasa, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

źródło :umciechanow.pl