W dniu 14 grudnia 2022 r. w Pracowni Hemodynamicznej ciechanowskiego
szpitala po raz pierwszy została zastosowana nowa metoda leczenia
zwężeń w silnie uwapnionych tętnicach wieńcowych. 

Ciężkie zwapnienia dotyczą 20% pacjentów poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej i  są związane ze zwiększonym ryzykiem niepowodzenia zabiegu oraz zwiększonym odsetkiem powikłań.
Dobranie odpowiedniego sposobu postępowania oraz modyfikacja zmiany miażdżycowej przed implantacją stentu są kluczowymi czynnikami zwiastującymi powodzenie zabiegu.
Litotrypsja wewnątrznaczyniowa (IVL – intravascular lithotripsy) stanowi obiecującą nową metodę modyfikacji silnie zwapniałej blaszki miażdżycowej, charakteryzującą się korzystnym profilem bezpieczeństwa oraz wysoką skutecznością kliniczną i angiograficzną.
System Shockwave wykorzystuje urządzenie, jakim jest litotryptor generujący fale ultradźwiękowe prowadzące do wytworzenia fali uderzeniowej pozwalającej na rozkruszenie zwapniałych złogów. Takie przygotowanie blaszki miażdżycowej pozwala na optymalną implantację stentu.

Zabiegowi litotrypsji poddano w naszym szpitalu czterech chorych. Wszystkie interwencje przebiegły bez powikłań, a ich efekt angiograficzny był bardzo dobry.