19 września 2023 r. w Warszawie uczestniczyliśmy w konferencji podczas której prezentowano wyniki projektu w zakresie jakości badań patomorfologicznych https://www.facebook.com/standardywpatomorfologii
 
Udział w konferencji wzięli prof. Renata Langfort, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, prof. Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz przewodniczący Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej przy Ministrze Zdrowia, prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, prof. Adam Maciejczyk, past-prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii oraz prof. Andrzej Marszałek, konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, past-prezes Polskiego Towarzystwa Patologów oraz inicjator prac nad opracowaniem i wdrożeniem standardów oraz wyceną procedur w patomorfologii. 
 
W Polsce niewiele jednostek patomorfologicznych posiada akredytację https://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php?typ=jdp
Zakład Patomorfologii naszego szpitala jest w tej grupie. 
 
W konferencji na temat jakości ciechanowski szpital reprezentowali Mariusz Rolewski Zastępca Dyrektora d/s Medycznych, Małgorzata Świtkowska Zastępca Kierownika Zakładu Patomorfologii, Violetta Matla Pełnomocnik Dyrektora d/s Zarządzania Jakością. 
 
Zakład Patomorfologii naszego szpitala posiada również  licencję Polskiego Towarzystwa Patologów.