Bezpłatne warsztaty dla kobiet w ciąży organizowane w ramach

Ogólnopolskiej Kampanii Bezpieczny Maluch

odbędą się w ciechanowskim szpitalu

w dniu 27.06.2019 w godz.17:00-20:00

 

Program warsztatów:

 

17.00-17.05| Przywitanie uczestników warsztatów

17.05-17.20| Komórki macierzyste, świadoma inwestycja w przyszłość

17.20-17.50| "Bezpieczny Maluch w podróży"

Bezpieczna podróż niemowląt Prawidłowy dobór i montaż fotelika do samochodu Zasady bezpiecznego przewożenia dziecka w samochodzie

17.50-18.05| "Bezpieczna podróż w ciąży"

Ciąża a pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna w samochodzie Prawidłowa jazda w pasach bezpieczeństwa, nieprawidłowe ułożenie pasa biodrowego, poważnym zagrożeniem dla ciąży Bezpieczne miejsca w samochodzie dla kobiety w trzecim trymestrze ciąży, Czy poduszka powietrzna jest bezpieczna wciąży?

18.05 -18.15|Pierwsza Pomoc w stanach nagłych u kobiet w ciąży

18.15 -18.30| Przerwa

18.30 -18.45|Unikanie zagrożeń w pierwszych trzech latach życia dziecka

Unikanie zagrożeń, Bezpieczny sen niemowlęcia (Zespół Śmierci Łóżeczkowej – SIDS),

18.45 -19.05|Geny to nie wszystko – zaprogramuj swoje dziecko na zdrowie

19.05 -19.55|Pierwsza pomoc u niemowląt

Pierwsza pomoc w stanach nagłych u niemowląt - omówienie i ćwiczenia (bezdech, ciało obce w drogach oddechowych, utrata przytomności)

20.00|            Zakończenie warsztatów i konkurs z nagrodami

24 maja 2019 roku w Warszawie na Stadionie Legii odbył się Finał XX Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia pod hasłem " Nie piję, nie palę, więc czuję się doskonale ".

Patronat honorowy na tym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Olimpiadzie towarzyszyła świetna atmosfera, pozytywna energia oraz ogromny zapał młodzieży do rywalizacji o zwycięstwo w konkurencjach.

Uczniowie mazowieckich szkół z Siedlec, Ciechanowa, Radomia, Ostrołęki, Płocka i Warszawy  uczestniczący w Programie „Szkoła Promocji Zdrowia” sprawdzili swoją wiedzę z tej tematyki podczas "Olimpiady wiedzy", która odbyła się 17 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie.

Pierwsze miejsce w Olimpiadzie wiedzy zdobył uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie. Olimpiada wiedzy dotyczyła tematyki związanej z profilaktyką uzależnień.

Program Szkoła Promocji Zdrowia to projekt edukacyjny z zakresu ochrony zdrowia skierowany do młodzieży, który realizowany jest przez w 6 szpitalach Województwa Mazowieckiego dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dwadzieścia lat trwania prestiżowego projektu pokazuje, że pomysł na realizację programu Szkoła Promocji Zdrowia jest potrzebny. Nasze doświadczenia i ogromne zainteresowanie nauką w tych klasach, gdzie rokrocznie jest więcej kandydatów niż miejsc, są tego potwierdzeniem. Śledząc losy absolwentów wiemy, że ogromna część wybiera pracę w szpitalu. Uczniowie poprzez zajęcia praktyczne poznają szeroki wachlarz zawodów medycznych  i świetnie się w nich odnajdują poznając charakter pracy oraz niezbędne predyspozycje.

 

Violetta Matla

Koordynator Programu Szkoła Promocji Zdrowia

W trakcie, 25 Ogólnopolskiej Konferencji „ Jakość w Opiece Zdrowotnej”, zaprezentowany został Zespół Wczesnego Reagowania  Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie  

 

 W Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie od 5.11.2018 funkcjonuje Zespół Wczesnego Reagowania. Jesteśmy uczestnikami ogólnopolskiego projektu „Zespoły Wczesnego Reagowania”, prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie http://www.cmj.org.pl/pas/zsr/ .

            W projekcie bierze udział 25 szpitali z całej Polski http://www.cmj.org.pl/pas/zsr/szpitale-w-projekcie.php .  Zespół Wczesnego Reagowania pełni rolę konsultacyjno – szkoleniową. Pomagamy w leczeniu najciężej chorych pacjentów. Wspólnie z lekarzami prowadzącymi staramy się nie dopuścić do dalszego pogarszania stanu zdrowia, dzięki czemu leczenie chorego jest krótsze, obarczone mniejszym ryzykiem wystąpienia zagrażającym życiu powikłań a dzięki temu dla szpitala tańsze. Obecność Zespołu interweniującego szybko i sprawnie w sytuacji zagrożenia życia wpływa pozytywnie na postrzeganie szpitala wśród pacjentów i w znacznym stopniu wpływa na poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Chcemy także, aby lekarze i pielęgniarki mieli większe poczucie bezpieczeństwa, aby w każdej chwili mogli poprosić o pomoc, którą szybko od nas uzyskają.

Zasady funkcjonowania Zespołu Wczesnego Reagowania w naszym szpitalu, organizacja pracy, dokumentacja i wyniki zostały docenione i wyróżnione przez Centrum Monitorowania Jakości  w Krakowie. Zostaliśmy zaproszeni do ich przedstawienia na konferencji „Jakość w Opiece Zdrowotnej” odbywającej się w Krakowie w dniach 20 – 21.05.2019 https://www.cmj.org.pl/konferencja/ . w sesji poświęconej podsumowaniu działalności Zespołów Wczesnego Reagowania.

Założenia programu Zespołów Wczesnego Reagowania i analizę wyników przedstawili prof. Roman Jaeschke (McMaster University, Hamilton, Kanada) i prof. Wojciech Szczeklik (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków).

Od strony praktycznej funkcjonowanie ZWR w szpitalach zaprezentowali przedstawiciele z Ciechanowa (Jacek Milecki, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki), Końskich (Wojciech Gola, Zespół Opieki Zdrowotnej) i Zamościa (Tomasz Kraczkowski, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II).

Tematyka ZWR spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Nasz zespół został przedstawiony przez profesora W. Szczeklika jako wyróżniający się i jeden z najprężniej działających. Po zakończeniu sesji otrzymaliśmy bardzo dużo pytań od delegacji innych szpitali, dzięki czemu wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja, w której udział również wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Według uczestników rozmowy zespoły spełniają swoją rolę, przynosząc pozytywny efekt swojej działalności. Spada ilość nagłych zatrzymań krążenia poza Oddziałami Intensywnej Terapii, skraca się czas pobytu chorego w Oddziałach Intensywnej Terapii, zmniejsza się liczba niebezpiecznych powikłań, rośnie poczucie bezpieczeństwa i satysfakcja z pracy wśród personelu. Działalność ZWR zostanie utrzymana po zakończeniu programu Centrum Monitorowania Jakości. Istnieje duża szansa, iż interwencje ZWR trafią na listę procedur finansowanych przez NFZ.

 

Jacek Milecki

Kierownik Zespołu Wczesnego Reagowania

Starszy Asystent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii