Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

                                             oraz

   Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

                                      zapraszają na

                                   X JUBILEUSZOWE

         SYMPOZJUM  KARDIOLOGIA  INTERDYSCYPLINARNIE

                             przebiegające pod hasłem

             „ DZIESIĘĆ LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ…”

      Patronat  naukowy : prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

      Patronat honorowy : prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak  -

                                      Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiologii

Sympozjum rozpocznie się w dniu 16 maja 2019r. o godz. 10.00

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze k/Ciechanowa

 

 

 

Program  X SYMPOZJUM KARDIOLOGIA INTERDYSCYPLINARNIE

10.00-10.15 -  „Dziesięć lat minęło jak jeden dzień…” – powitanie Uczestników Sympozjum

                        - lek. Maria Bala-Dzilińska

10.15-10.35 -  „Nowoczesne doustne leczenie cukrzycy u pacjentów kardiologicznych”

                        - prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz

10.35-10.55 -  „Leczenie przeciwkrzepliwe w szczególnych przypadkach”

                        – prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski

10.55-11.15 -  „Co oferuje współczesna kardiochirurgia pacjentom z niewydolnością serca”

                        - prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

11.15-11.35 -  „Zatorowość płucna - problem nie tylko kardiologa” – prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

11.35-12.05  -  „Pacjent chorujący na cukrzycę – pacjent wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego” –

                         prof. dr hab. Artur Mamcarz

12.05-13.00  -  obiad

13.00.-13.20 -  „Choroba zatorowo-zakrzepowa kończyn dolnych - diagnostyka, leczenie

                          i  profilaktyka w 2019 roku” -  prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel

13.20-13.40 -  „Jak zmieniło się leczenie farmakologiczne w kardiologii w ostatnim 10-leciu”        

                          –  prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

13.40-14.00 -   „Kardiologia interwencyjna współcześnie”

                         – prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow

 14.00-14.20 -  „Subkliniczne zaburzenia tarczycy- aktualne podejście do tematu”

                         - dr n. med. Helena Jastrzębska

14.20-14.40 -  „Elektrofizjologia – aktualne możliwości diagnostyki i leczenia”- prof. dr hab. med.    

                         Jarosław Kaźmierczak

14.40-15.00 -  „Dysautonomia – problem kardiologiczno-neurologiczny”

                        -  dr n.med. Jakub Sienkiewicz

15.00-15.30 -  występ Kuby Sienkiewicza lidera zespołu Elektryczne Gitary

 

 

12 kwietnia 2019 roku, w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, nastąpi otwarcie zmodernizowanego Oddziału Onkologiczno-Hematologicznego, gabinetów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Zakładu Pomocy Doraźnej.

 

Dobiegła końca modernizacja oddziału onkologiczno-hematologicznego oraz gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a także zakładu pomocy doraźnej. Przyjazne wnętrza, nowoczesny sprzęt medyczny i wyspecjalizowana kadra zapewni mieszkańcom subregionu ciechanowskiego opiekę na najwyższym poziomie. W uroczystym otwarciu udział wzięli marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. Koszt inwestycji to ponad 6 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Mazowsza.

 

Modernizacja oddziału onkologiczno-hematologicznego w ciechanowskim szpitalu to bardzo ważna i potrzebna inwestycja dla wszystkich mieszkańców subregionu. Przebudowana przestrzeń, nowe łóżka i profesjonalny sprzęt medyczny pozwoliły na stworzenie nowoczesnego i komfortowego oddziału onkologiczno-hematologicznego. Ponadto dzięki modernizacji i wyposażeniu gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zakładu pomocy doraźnej znacznie wzrosła jakość usług w placówce. Łącznie na ten cel przekazaliśmy ponad 6 mln zł. Mam przeczucie, że to dobrze wydane pieniądze– mówi marszałek Adam Struzik.

 

Inwestycja obejmowała modernizację i zakup wyposażenia oddziału onkologiczno-hematologicznego. Wykonano remont pracowni leków cytostatycznych i w budynku pulmonologicznym. Zakupiono został także profesjonalny sprzęt medyczny m.in. mikroskop hematologiczny, pompę do przetaczania krwi, kardiomonitory, stół i lampę zabiegową, zestawy do intubacji, lożę laminarną, urządzenie do pakowania cytostatyków, oraz meble medyczne i wyposażenie sal.

 

Otwarcie odnowionego oddziału i wyremontowanych gabinetów w ciechanowskim szpitalu oznacza nie tylko bardziej przyjazne sale i pomieszczenia, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Jestem przekonana, że dzięki inwestycji pacjenci znajdą w naszym szpitalu opiekę na najwyższym poziomie – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

Ponadto w ciechanowskiej placówce przeprowadzono także prace remontowe oraz zakupiono wyposażenie do gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dzięki środkom z budżetu Mazowsza udało się także zakupić termometry, pulsoksymetry, latarki diagnostyczne, mierniki ciśnienia, stetoskop oraz elementy wyposażenia sal m.in. stoliki, biurka szafki, krzesła, leżanki, fotele.

 

Ukończone inwestycje są kolejnym krokiem w rozwoju ciechanowskiego szpitala. Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, nasz szpital rozszerza katalog oferowanych pacjentom usług medycznych. Znaczącej poprawie ulega również komfort pobytu chorych w oddziałach szpitalnych – powiedział dyrektor szpitala w Ciechanowie Andrzej Kamasa.

 

 - Lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, wszyscy, którzy służą chorym w szpitalach, hospicjach, różnego rodzaju domach opieki, nie szczędzą sił, aby wypełniać swoje obowiązki najlepiej, jak to tylko możliwe. W realizacji tej misji służą im nowoczesne urządzenia, specjalne odziały w placówkach medycznych, w których ratuje się ludzkie zdrowie i życie – powiedział w homilii Mszy Świętej Jego Ekscelencja Piotr Libera Biskup Płocki.

 

W Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie funkcjonuje Pododdział Medycyny Paliatywnej. Opieka nad pacjentami hospicyjnymi zorientowana jest na poprawę jakości życia i zwiększenie komfortu pobytu. W dniu 12 marca 2019 roku Pani Dorota Sadowska Konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej podczas spotkania w ciechanowskim Szpitalu przedstawiła zasady organizacji opieki paliatywnej w Polsce. Podkreślała, znaczenie współpracy wielodyscyplinarnego  zespołu terapeutycznego do którego angażowani są rodzina i opiekunowie chorego. Tym samym rodzina pozostaje również w kręgu zainteresowania profesjonalistów. Udzielane wsparcie, dotyczy procesu przechodzenia od zaprzeczenia choroby, do pogodzenia się z odejściem członka rodziny i prawidłowym przeżywaniem żałoby.

 mgr Agnieszka Kadecka

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

8 marca 2019 roku Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie odwiedziła Pani Mirosława Młynarczuk Konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. Tym samym rozpoczęliśmy planowany cykl spotkań z konsultantami w dziedzinie pielęgniarstwa. Pani Konsultant zaprezentowała wykład nt. Postępowania z pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej.  Jako wieloletni praktyk, podzieliła się wiedzą z codziennej pracy z pacjentami u których w wyniku cukrzycy  występują trudno gojące się zmiany poniżej kostki. Pani Młynarczuk potwierdziła, że gruntowna wiedza pielęgniarki nt.  patofizjologii zmian skórnych, efektywnie prowadzona edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie higieny, doboru obuwia, aktywności, pozwala na odstąpienie lub odciągnięcie w czasie, nieodwracalnych amputacji kończyn.  Podkreślała, że w opiece nad chorym ogromne znaczenie ma współpraca w zespole terapeutycznym, którego równymi członkami są lekarz, pielęgniarka i pacjent oraz często dietetyk i psycholog. Spotkanie z Panią Konsultant zostało pozytywnie ocenione przez pielęgniarki uczestniczące w spotkaniu. Mieliśmy niecodzienną okazję do kontaktu w autorytetem w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, który z pasją wykonuje zawód pielęgniarki. Mam nadzieję, że pozyskana wiedza zostanie wykorzystana przez pielęgniarki w opiece nad pacjentami korzystającymi z opieki w ciechanowskim Szpitalu. 

Agnieszka Kadecka

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie