DNIU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO składam Wszystkim Pracownikom Systemu Ratownictwa Medycznego

 podziękowania za trudną i odpowiedzialną pracę.

Za to, że codziennie ratujecie najcenniejszy dar – ludzkie życie i zdrowie.

Praca, którą wykonujecie jest wyjątkowa i pełna poświęceń.

Wasza troska o życie drugiego człowieka  - zasługuje na szacunek i najwyższe uznanie.

 

 

Życzę Wszystkim Pracownikom Ciechanowskiego Zakładu Pomocy Doraźnej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 dużo zdrowia, szczęścia, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywania niezwykle ważnego i wymagającego zawodu.

 

 

                                                                                                                                             Andrzej  Juliusz  Kamasa

                                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                                                            Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

19 września 2023 r. w Warszawie uczestniczyliśmy w konferencji podczas której prezentowano wyniki projektu w zakresie jakości badań patomorfologicznych https://www.facebook.com/standardywpatomorfologii
 
Udział w konferencji wzięli prof. Renata Langfort, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, prof. Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz przewodniczący Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej przy Ministrze Zdrowia, prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, prof. Adam Maciejczyk, past-prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii oraz prof. Andrzej Marszałek, konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, past-prezes Polskiego Towarzystwa Patologów oraz inicjator prac nad opracowaniem i wdrożeniem standardów oraz wyceną procedur w patomorfologii. 
 
W Polsce niewiele jednostek patomorfologicznych posiada akredytację https://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php?typ=jdp
Zakład Patomorfologii naszego szpitala jest w tej grupie. 
 
W konferencji na temat jakości ciechanowski szpital reprezentowali Mariusz Rolewski Zastępca Dyrektora d/s Medycznych, Małgorzata Świtkowska Zastępca Kierownika Zakładu Patomorfologii, Violetta Matla Pełnomocnik Dyrektora d/s Zarządzania Jakością. 
 
Zakład Patomorfologii naszego szpitala posiada również  licencję Polskiego Towarzystwa Patologów.

W ramach profilaktyki raka piersi

ZAPRASZAMY

kobiety w wieku 50-69 lat

na bezpłatne badania mammograficzne

Zapisy odbywają się w rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej

lub telefonicznie pod numerem 23 673 02 64.