MAZOpiknik w Opinogórze za nami

www.mazovia.pl

Publiczność pod scenąAutor: Fot. arch. UMWM.
 
 
 

Na mieszkańców czekały liczne atrakcje oraz eksperckie porady dotyczące m.in. zdrowia.

MAZOpikniki to cykl imprez plenerowych organizowanych z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Inicjatywa jest też doskonałą okazją, by w przystępny sposób promować zachowania prozdrowotne, proekologiczne, ale też produkty lokalne.

W minioną sobotę MAZOpiknik zawitał do Opinogóry (pow. ciechanowski). Impreza odbyła się na terenach zielonych przy ul. Norwida 4.

Najważniejsze jest zdrowie - MIASTECZKO ZDROWIA zorganizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

Mieszkańcy Opinogóry mieli okazję skorzystać z przygotowanych dla nich, bezpłatnych propozycji związanych z profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia. Można było skorzystać z konsultacji dietetyka, ale też wykonać:

 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi, EKG,
 • oznaczenie poziomu cukru, cholesterolu,
 • pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz masy i składników ciała (woda i tłuszcz) – wyliczenie indeksu BMI.

Popularnością cieszyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy - przeprowadzone  przez  Ratowników Medycznych Zakładu Pomocy Doraźnej ciechanowskiego szpitala.

MAZOpikniki – idealna okazja do promocji wyrobów lokalnych

Ofertę atrakcyjnych miejsc, które warto zwiedzić w regionie można było znaleźć na stoisku Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Regionalni wystawcy promowali rękodzieło ludowe oraz mazowieckie produkty i potrawy.

Atrakcje dla najmłodszych

Dla dzieci przygotowano pokazy magiczne, naukę tańca, gry, zabawy i konkursy z nagrodami oraz popularne malowanie buziek i plecenie warkoczyków. Równolegle odbywały się też warsztaty eko” i „zero waste” m.in.: las w słoiku, malowanie toreb, robienie mydełek i woreczków zapachowych.

Na scenie wystąpili m.in.  Artur Gotz z zespołem oraz kabaret Pod Wyrwigroszem.

 

 

Dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego w ramach BOM do szpitala w Ciechanowie trafi ambulans ratunkowy Renaut Master wraz z nowoczesnym wyposażeniem medycznym. Oprócz tego w ramach projektów placówka otrzyma trzy samochody osobowe (dwa marki Dacia Sandero i jeden Renault Megane, które będą wykorzystywane m.in. do świadczenia pomocy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej, do transportu pielęgniarek do pacjentów wymagających domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej czy do przewozu próbek i materiałów medycznych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 946 tys. zł.

W uroczystym przekazaniu samochodów  wzięli udział  Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego,  Konrad Wojnarowski  Radny Województwa Mazowieckiego.

  

 

 
 

Zgłoś Wolontariusza
w konkursie "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności, niosą pomoc potrzebującym z uśmiechem i otwartością – tacy są Wolontariusze z Mazowsza.

Województwo Mazowieckie już po raz trzynasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”. Jego celem jest nagrodzenie Wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców, popularyzacja dokonań wolontariuszy jako dobrych praktyk, w tym realizowanych indywidualnie lub w partnerstwie z mazowieckimi organizacjami pozarządowymi oraz zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Kogo i w jakich kategoriach można zgłosić?

Laureaci Konkursu będą wybierani w następujących kategoriach:

 1. stałych:
 • wolontariat młodzieży – kogo można zgłosić? Osoby indywidualne tj. dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz studentów (wolontariat indywidualny) lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym szkolne i studenckie koła wolontariatu (wolontariat grupowy), którzy podejmowali bezinteresownie różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, promujące ideę wolontariatu oraz postawy otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, także przy wsparciu placówek edukacyjnych,
 • wolontariat dorosłych aktywnych społecznie – kogo można zgłosić? Osoby indywidualne aktywne zawodowo, poszukujące pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym (wolontariat indywidualny) lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie (wolontariat grupowy), wolontariuszy - lokalnych liderów działalności społecznej, którzy podejmowali bezinteresowną aktywność społeczną, angażując się w inicjatywy, budujące wspólnotę obywatelską, prowadzili działalność na rzecz innych w ramach wolontariatu pracowniczego,
 • wolontariat seniorów – kogo można zgłosić? Osoby indywidualne tj. seniorów (wolontariat indywidualny) lub formalne i nieformalne grupy seniorów (wolontariat grupowy), którzy podejmowali bezinteresowną aktywność społeczną na rzecz lokalnej społeczności, realizując inicjatywy społeczne budujące wspólnotę obywatelską, działając na rzecz potrzebujących,
 • Nagroda mieszkańców Mazowsza – Kandydat zgłoszony w kategoriach, o których mowa w pkt a-c, zostanie wyłoniony głosami mieszkańców województwa mazowieckiego. Na stronie mazovia.pl w zakładce > „Wolontariat” > Mazowieckie Barwy Wolontariatu zostaną opublikowane wizytówki Kandydatów, z którymi będą mogli zapoznać się mieszkańcy województwa mazowieckiego i następnie zagłosować wypełniając online formularz głosowania. Szczegółowe informacje oraz termin głosowania zostanie opublikowany na stronach mazovia.pldialog.mazovia.pl oraz portalach społecznościowych Facebook prowadzonych przez Organizatora;
 1. specjalnej - pomoc Ukrainie - kogo można zgłosić? Tylko organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, które brały aktywny udział w działaniach pomocowych obywatelom Ukrainy na terenie Polski lub Ukrainy w zakresie np. pomocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycznej, socjalno-bytowej.

Kto, kiedy i jak może zgłosić Kandydata?

 1. Kandydatów mogą zgłaszać od 1 do 30 września 2023 r.in. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze.
 2. Zgłaszający wykazuje aktywność wolontariacką Kandydata za okres od 1 września 2022 r.

do 31 sierpnia 2023 r.

 1. Kandydat do Konkursu nie może zgłosić się samodzielnie.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł Laureata w poprzednich trzech edycjach Konkursu.
 3. Zgłaszający może zgłosić od 1 do 3 Kandydatów. Dla każdego Kandydata należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
 4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przekazać w jeden z niżej wskazanych sposobów:
 5. elektronicznie – na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  z dopiskiem w temacie „XIII edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza musi mieć formę skanu np. w formacie pliku .pdf i zawierać podpisy Kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
 6. pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):

      Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

- z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Nagrody w Konkursie

W XIII edycji Konkursu dla Laureatów w każdej kategorii, w tym podział na wolontariat indywidualny i wolontariat grupowy, przewidziane są nagrody finansowe w wysokości po 2 000 zł. Natomiast dla wyróżnionych we wszystkich kategoriach, bilety/vouchery -  ufundowane przez mazowieckie instytucje kultury.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 224379474.

 

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI w WARSZAWIE 

Nie blokuj, odwołuj!

 Jeśli nie możesz przyjść do lekarza, odwołaj wizytę, nie blokuj terminów. W pierwszym półroczu tego roku na Mazowszu ponad 76 tysięcy osób nie odwołało umówionej wizyty u specjalisty. Jak podaje Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ najwięcej nieodwołanych wizyt, czyli ponad 33 tysiące, dotyczy ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

- Dobrą i bardzo pożądaną praktyką jest odwoływanie wizyty jeśli wiemy, że nie będziemy mogli stawić się u lekarza na umówione badanie. Dzięki temu inny pacjent z listy oczekujących będzie mógł skorzystać z danego świadczenia medycznego – mówi Zbigniew Terek, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Z danych mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynika, że w pierwszej połowie tego roku na umówione wizyty nie przyszło ponad 76 tys. osób. Fundusz sprawdza przyjęcia dotyczące świadczeń m.in. z zakresu endokrynologii, kardiologii, onkologii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Najwięcej, bo ponad 33 tys. przypadków nieodwołanych wizyt na Mazowszu dotyczy świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ponad 21 tys. z kardiologii, niemal 12 tys. z onkologii i prawie 10 tys. z endokrynologii.

Ośrodki specjalistyczne i szpitale, które mają kontrakt z NFZ, są zobowiązane do prowadzenia listy oczekujących. Wystarczy więc, że powiadomimy rejestrację placówki o odwołaniu naszej wizyty, aby  lekarz zamiast czekać na nas, mógł w tym czasie przyjąć innego pacjenta z tej listy – mówi Zbigniew Terek, dyrektor mazowieckiego NFZ – Jednocześnie nie musimy tłumaczyć powodów odwołania naszej wizyty – zaznacza.

Narodowy Fundusz Zdrowia bierze udział w kampanii edukacyjnej „Odwołuję, nie blokuję”. Akcja zwraca uwagę na problem niestawiania się pacjentów na umówionych wizytach lekarskich, bez wcześniejszego odwołania.

Narodowy Fundusz Zdrowia od listopada 2019 r. wysyła do pacjentów SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty u specjalisty. Przypomnienie dotyczy 40 wybranych świadczeń. Pacjent oprócz informacji o dacie badania czy wizyty, ma też podany numer telefonu, pod który może zadzwonić aby odwołać wizytę. Miesięcznie NFZ wysyła około 800 tys. wiadomości SMS z przypomnieniem o terminie wizyty.

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.