Szanowni Państwo!

Czyste powietrze na Mazowszu to nasz wspólny cel, którego osiągnięcie niewątpliwie przyspieszy nowelizacja przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 59/22 z 26 kwietnia br. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 29 kwietnia 2022 r. poz. nr 5147 i weszła ona w życie z dniem 14 maja br.

W związku z powyższym przekazuję najważniejsze informacje dotyczące nowelizacji:

 1. wprowadzono zakaz stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:
 • od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;
 • od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego;
 1. wprowadzono na terenie całego województwa mazowieckiego zakaz eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja;
 2. wprowadzono wyłączenia dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe uruchomione do 1 czerwca 2022 r. spełniające wymogi ekoprojektu będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności;
 3. pozostawiono możliwość użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.

Przyjęcie nowelizacji uchwały antysmogowej to krok milowy w drodze po czyste powietrze. Wyrażam nadzieję, że zaproponowane rozwiązania wraz z dostępnymi instrumentami wsparcia dadzą impuls do rozwoju nowoczesnych, czystych, wygodnych i tanich technologii. Dzięki temu jakość życia w zauważalny sposób poprawi się, nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale także komfortu oraz ekonomii.

Jednakże, aby przepisy przyniosły oczekiwane efekty konieczne jest możliwie jak najszybsze dotarcie z informacją do jak najszerszego grona mieszkańców i podmiotów objętych uchwałą, którzy powinni mieć czas i możliwość podjęcia racjonalnych ekonomiczne i dalekosiężnych decyzji, wpływających na poprawę stanu środowiska. Dlatego, zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie w zakresie:

 • przekazania ogłoszenia o nowelizacji uchwały antysmogowej Państwa pracownikom,
 • umieszczenia ogłoszenia na stronach internetowych oraz jeżeli to możliwe w mediach społecznościowych,
 • informowania o nowelizacji uchwały antysmogowej podczas organizowanych przez Państwa wydarzeń.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat obowiązującej uchwały antysmogowej oraz jej nowelizacji znajdują się na naszej stronie www.powietrze.mazovia.pl w zakładce „Uchwała antysmogowa

Mając na uwadze, że walka z zanieczyszczeniami powietrza w trosce o zdrowie i życie mieszkańców jest priorytetem, liczę na Państwa zaangażowanie w sprawę.

Z poważaniem

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

 

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową[1]wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r.

Smog stale nie daje za wygraną. Od 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego uchwała antysmogowa została znowelizowana[2]. Nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r.

JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?

Już za nieco ponad rok, od 1 października 2023 r. nie będzie można palić węglem w urządzeniach grzewczych na terenie m.st. Warszawy. W dalszej kolejności zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać mieszkańców gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego, czyli z obszaru NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Kotły na paliwa stałe spełniające wymogi ekoprojektu uruchomione do 1 czerwca 2022 r. mogą być używane do końca ich żywotności na terenie m. st. Warszawy oraz gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego. Jeżeli uruchomisz kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu po 1 czerwca 2022 r. nie będziesz mógł palić
w nim węglem od 1 października 2023 r. w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 r. w gminach z terenu powiatów z NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Co równie istotne na terenie całego województwa mazowieckiego nowobudowane budynki, jeżeli będą w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie możliwe ich podłączenie do niej, nie będą mogły być ogrzewane paliwami stałymi (np. węglem, drewnem czy pelletem). Przepis będzie dotyczył tylko nowych budynków, dla których wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie nastąpi po 1 stycznia 2023 r.

POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego programu Czyste Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego (jeżeli istnieje). Dotacje gminne i z programu Czyste Powietrze można łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi).

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zużywające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

WARTO WIEDZIEĆ

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane. Użytkowanie niedozwolonych urządzeń grzewczych i niedozwolonego opału może zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku dalszego łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa grzywna to nawet 5 000 zł!

 

[1] Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

[2] Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zawiadamia, że istnieje możliwość odbioru dokumentacji indwywidualnej wewnętrznej przed jej zniszczeniem.

Nadchodzący czas to szansa, by zadbać o zdrowie i poprawić jakość Twojego życia!

Kampania zainicjowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie

Zadbaj o siebie! Odbuduj swoje zdrowie po pandemii COVID-19! Rozkwitaj dobrym życiem! To hasła przewodnie nowej kampanii prozdrowotnej, która będzie realizowana przez najbliższy miesiąc.

Z dniem 16 maja 2022 r. stan epidemii COVID-19 został przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego. Pandemia za nami a co przed nami? 

Idea kampanii

Prozdrowotna kampania #ŻyjDobrze została zainicjowana, aby zachęcić kobiety i mężczyzn do wprowadzenia zmian na lepsze w swoim życiu po pandemii koronawirusa. Ostatnie dwa lata rozprzestrzeniania się po świecie choroby COVID-19 zmieniły praktycznie wszystkie aspekty codziennego życia ludzi. Zaczęliśmy inaczej się zachowywać, inaczej pracować, inaczej spotykać się
z innymi osobami. Pandemia koronawirusa licznym odebrała życie, a wielu ludziom znacznie pogorszyła zdrowie i ogólny dobrostan.

W tym czasie troska o swoje zdrowie nabiera więc szczególnego znaczenia. Co po COVID-19? Jak powrócić do zdrowia? Które obszary zdrowia należy objąć swoją uwagą, aby żyć dobrze? Aby żyć zdrowo? Jak wykorzystać wiosenne i letnie miesiące, by wzmocnić swój organizm i dobrze przygotować się na nadchodzącą jesień i zimę, by ograniczyć do minimum sezonowe infekcje?

Wiosna to czas rozwijającego się życia. Zazieleniają się drzewa i krzewy, rozkwitają feerią barw kwiaty. Dlatego też symbol rozkwitającego pąka, towarzyszący naszej kampanii, ​ma skierować uwagę odbiorców na te obszary życia, które – pielęgnowane - rozkwitną na nowo – zostaną wzmocnione, staną się piękne i dobre. Kampania zachęca do codziennych drobnych działań, które zbudują zdrowie psychiczne i fizyczne mocno nadwyrężone podczas pandemii. Skierowana jest zarówno do dorosłych, jak i seniorów, młodzieży i dzieci.

 

Cel kampanii

Celem głównym kampanii jest przypomnienie, że wyborów wpływających na nasze życie dokonujemy każdego dnia. Chcemy uwrażliwić odbiorców naszych treści na potrzebę stałego identyfikowania swoich problemów zdrowotnych  i samodzielnego radzenia sobie z wieloma aspektami swojego życia. Uczyć podejmowania dobrych wyborów i decyzji sprzyjających zdrowiu. Chcemy kształtować zachowania i postawy sprzyjające poprawie zdrowia kompleksowo: w sferze fizycznej, psychicznej czy społecznej. 

Grupy docelowe, obszary tematyczne i narzędzia komunikacji

Wykorzystując powszechne obecnie w tej chwili narzędzie, jakim są media społecznościowe (Facebook, Twitter, www) chcemy, poprzez zaplanowany cykl specjalnie przygotowanych postów i artykułów, zachęcić Polaków do działania, do odbudowy swojego dobrostanu psychicznego i fizycznego. Poprzez proste podpowiedzi zbudowane w jasny, przystępny sposób, prezentowane na specjalnie przygotowanych postach, publikowanych w social mediach, chcemy budować zmianę zachowań zdrowotnych Polaków. Postaramy się pokazać, jak prosto można codziennie podejmować małe kroki w kilku obszarach szeroko pojętego zdrowia publicznego, by zbudować sobie dobre, zdrowe życie. Liczymy, że przygotowane treści w swej prostocie i dzięki interesującej formie trafią do szerokiego kręgu odbiorców. Konkretne wskazówki w poszczególnych obszarach tematycznych pozwolą codziennie czynić małe kroki ku wypracowaniu zdrowych życiowych nawyków, które wpłyną ostatecznie na poprawę dobrostanu, zdrowia psychicznego i fizycznego kobiet i mężczyzn, dorosłych i dzieci, seniorów i młodzieży.

Wyżej wymienione to właśnie grupy docelowe naszych działań. Przy czym treści dotyczące dzieci będziemy kierować w przekazie do ich rodziców.

Materiały edukacyjne przygotowaliśmy, mając na uwadze pięć obszarów tematycznych, najbardziej istotnych pod kątem odbudowy zdrowia po pandemii.

 Obszary tematyczne kampanii:

 1. Aktywność fizyczna
 2. Higiena
 3. Zdrowe żywienie
 4. Zdrowie psychiczne
 5. Profilaktyka (w tym: regularne badania diagnozujące stan zdrowia po COVID-19, sezonowe szczepienia, PSO, mammografia, itp.) Czas trwania i sposób prezentacji treści

Kampania w pierwszym etapie realizowana będzie głównie w mediach społecznościowych.

Podzielona została na 5 tematycznych tygodni. Przez kolejne 7 dni zostaną zaprezentowane treści z jednego obszaru tematycznego, skierowane do różnych grup odbiorców. Na profilach społecznościowych FB i TT rano i wieczorem będą publikowane pojedyncze posty. Na koniec tygodnia zostanie zaprezentowany post podsumowujący treści z danego obszaru tematycznego, popularyzowane podczas minionych dni. Jednocześnie co tydzień na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa, w specjalnie dedykowanej zakładce Kampanii, zostanie opublikowany artykuł popularnonaukowy dotyczący każdego obszaru tematycznego. Autorami są eksperci Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Wszystkie treści będą dostępne zarówno na stronach i profilach mediów społecznościowych WSSE w Warszawie, jak i na social media i www wszystkich 38 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa mazowieckiego.

Kampania potrwa od piątku 20 maja do początku wakacji, do 24 czerwca.

 

Poniżej przedstawiamy wyimki z artykułów popularno-naukowych, które opublikujemy w kolejnych tygodniach na stronie www Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w zakładce kampanii.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Aktywność fizyczna stanowi niezbędny element zdrowego stylu życia na każdym jego etapie. Pamiętajmy, że zaliczamy do niej nie tylko sport wyczynowy czy lekcje wychowania fizycznego. Będą to także wszelkie aktywności, jakie podejmujemy w domu i poza nim, np. porządkowe prace domowe, wchodzenie po schodach zamiast wjeżdżania windą, aktywna opieka nad dziećmi, dziecięce zabawy, aktywność zawodowa, itp. Nie każdy z nas urodził się sportowcem, ale każdy z nas może prowadzić aktywny styl życia!(…)

 (…)Badania specjalistów wskazują, że brak regularnej aktywności fizycznej jest przyczyną co najmniej 17 chorób przewlekłych, w tym choroby niedokrwiennej serca, niektórych nowotworów, cukrzycy, otyłości, a także osteoporozy. Systematyczne ćwiczenia fizyczne mogą chronić nas przed chorobami, zmniejszając ryzyko nawrotów choroby oraz ryzyko śmiertelności.

PROFILAKTYKA

Ogromny wpływ na kształtowanie się u dzieci prawidłowej sylwetki mają ich rodzice i opiekunowie. Dzięki wyrabianiu już u małych dzieci prawidłowych nawyków, mogą ograniczyć ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Troska o właściwie zorganizowany dzień, z zapewnieniem aktywności fizycznej to ich podstawowe zadanie z zakresu profilaktyki wad postawy. To właśnie rodzice są w stanie wyłapać wszelkie nieprawidłowości w zakresie wady wzroku, słuchu, zauważyć i skorygować niewłaściwą postawę przy pisaniu, a także zapewnić odpowiednie obuwie i plecak, który będzie dobrze dobrany i dobrze spakowany.

ZDROWE ŻYWIENIE

Nie od dzisiaj wiadomo, że odpowiedni sposób odżywiania jest istotną częścią zdrowia, które bezpośrednio wpływa na stan oraz rozwój fizyczny, psychiczny i ogólne samopoczucie człowieka. Urozmaicona i prawidłowo skomponowana dieta zapewnia kondycję, sprawność fizyczną, zdolność do nauki, a dodatkowo potrafi zapobiec rozwojowi chorób, jak również niedoborom pokarmowym. Prawidłowe nawyki żywieniowe warto wykształcać już od najmłodszych lat, tak aby stały się naszą codziennością, gdyż dzięki nim zwiększamy szansę na poprawę lub utrzymanie dobrego stanu zdrowia, sprawności i dobrego samopoczucia w wieku późniejszym. Jednocześnie pamiętajmy, że codzienne wybory żywieniowe mają istotne znaczenia dla naszego środowiska. Aktualnie zaleca się zmianę diety na bogatą  w  żywność  pochodzenia  roślinnego, a ubogą w produkty odzwierzęce, która może przynieść zarówno korzyści zdrowotne, dla naszego organizmu, jak i może uchronić naszą planetę przed niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. (…)

HIGIENA

Podczas wielogodzinnej pracy przy komputerze, oglądania telewizji czy korzystania z urządzenia mobilnego róbmy sobie przerwy, nie rzadziej niż co dwie godziny. Zróbmy „gimnastykę” oczu. W trakcie przerwy zamknijmy na chwilę oczy, a następnie postarajmy się skupić wzrok na obiektach, które są dalej i bliżej od nas, często przy tym mrugajmy. W tym celu możemy zastosować zasadę 20-20-20 polegającą na  robieniu przerw co 20 minut. Podczas chwili odpoczynku popatrzmy na punkt oddalony od nas w odległości minimum 6 metrów (20 stóp) przez 20 sekund.

ZDROWIE PSYCHICZNE

(…)

W ciągu dwóch lat trwania pandemii Covid-19 wielu ludzi doświadczyło i nadal doświadcza różnego rodzaju traumy, której specyfika zainspirowała specjalistów do wyodrębnienia osobnego zjawiska i określenia go mianem „zespołu stresu po pandemicznego”( z ang. post-pandemic stress disorder – PPSD), będącego odmianą zespołu stresu pourazowego. Pandemia powoduje długotrwały stres, co oznacza, że eksplozja zaburzeń z nim związanych może być przesunięta w czasie i ujawnić się w najbliższej przyszłości. Na obecny moment zespół stresu po pandemicznego nie stanowi poważnego problemu i nie jest tak traktowany, bo okoliczności, w jakich się znajdujemy wracają do normy. Jednak, jak w przypadku każdej innej traumy, jej rozmiary, zdaniem psychoterapeuty Owena O’Kane, twórcy terminu PPSD, dostrzeżemy dopiero wtedy, gdy pandemia się rzeczywiście zakończy. Symptomy tego zjawiska, obniżającego poziom naszej kondycji psychicznej u każdego mogą wyglądać inaczej – lęk, niska motywacja, negatywne myślenie, uczucie bezsilności i ciągłego zmagania z przeciwnościami, zaburzenia snu, apetytu, odrętwienie, uczucie irytacji i złości, wycofanie społeczne.

(…)