Miniony rok, był bardzo dobrym czasem dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

W 2017 roku ciechanowski szpital, wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców Północnego Mazowsza, rozszerzył katalog oferowanych usług medycznych. Zostało również, zrealizowanych szereg inwestycji poprawiających komfort hospitalizacji.

W ramach wchodzącej w życie reformy ochrony zdrowia, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,  został zakwalifikowany do III poziomu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Do tzw. sieci szpitali, weszły wszystkie realizowane przez Szpital zakresy usług medycznych.