Centralny blok operacyjny dla 7 oddziałów zabiegowych (ginekologiczno-położniczego, urologicznego, chirurgii ogólnej, dziecięcej i urazowo-ortopedycznej), laryngologii, okulistyki wykonuje pełen zakres zabiegów operacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury, m.in. aparatów do znieczuleń, lamp operacyjnych wykorzystujące technologie LED, aparatu RTG z ramieniem typu C, toru wizyjnego do laparoskopii, toru wizyjnego do artroskopii, noża harmonicznego, staplerów, Biclaump, aparat Facoemulsyfikacji, mikroskop Carl Zeiss do operacji laryngologii. Operacje z zakresu chirurgii szczękowej. Pełen zakres z operacji z chirurgii urazowo-ortopedycznej m.in czynniki wzrostu GPS - aparat Biomat.

W Oddziale CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ wykonywane są następujące rodzaje operacji:

  1. zabiegi endoprotezoplastyki stawów:

     - biodrowego – różne rodzaje cementowane , bezcementowe, w tym z zastosowaniem trzpienia

       przynasadowego (krótkotrzpieniowe), bipolarne (w przypadku złamań szyjki kości udowej),  

     - kolanowego (całkowite i jednoprzedziałowe),

     - ramiennego – cementowane i bezcementowe, połowicze i całkowite w tym zbiegi

       endoprotezoplastyki odwróconej,

     - skokowego,

W oddziale leczeni są chorzy w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu.

Wskazaniem do leczenia w oddziale jest :

  • ostra niewydolność oddechowa i krążeniowa,
  • przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca terapii respiratorem,
  • niewydolność oddechowa pooperacyjna,
  • zator tętnicy płucnej,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • wstrząs o różnej etiologii,
  • stany nieprzytomności o różnej etiologii.

We współpracy z Oddziałem Nefrologicznym leczeni są pacjenci wymagający hemodializy i hemofiltracji.

Oddział Dermatologiczny zapewnia diagnostykę i leczenie pacjentom ze schorzeniami skórnymi, tj.:

- chorobami alergicznymi – pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, wyprysk alergiczny, alergie pokarmowe

- łuszczy zwykłą,

- łuszczycą stawową,

- łuszczycą krostkową uogólnioną,

- erytrodermią łuszczyco,

- chorobami wirusowymi  skóry –półpasiec, rozległe opryszczki

- chorobami  bakteryjnymi – róża i inne ropne zmiany skórne

Oddział prowadzi leczenie pacjentów od 0-18rż. w zakresie chirurgii dziennej, chirurgii urazowej i chirurgii szczękowo- twarzowej

                                       

Do najczęściej wykonywanych operacji należą:

- operacje wad wrodzonych: przepukliny , wnętrostwa

- oparzenia (leczenie zachowawcze i operacyjne oparzeń i blizn pooparzeniowych)               

- traumatologia : operacje narządu ruchu u dzieci , neurotraumatologia, leczenie urazów

   wielomiejscowych i wielonarządowych

- kompleksowe leczenie pacjentów w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej

- leczenie ostrych chorób jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej, zapalenie wyrostka robaczkowego ,

   zapalenie uchyłku Mackela)

- leczenie chorób zapalnych skóry i tkanki podskórnej

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem szerokiej gamy schorzeń ogólno-pediatrycznych - głównie dróg oddechowych, układu moczowego, układu krążenia i przewodu pokarmowego oraz schorzeń neurologicznych i endokrynologicznych.

W czasie hospitalizacji w Oddziale jest  możliwość wykonania wielu badań diagnostycznych m.in. cystografii mikcyjnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG, próby wysiłkowej serca na bieżni ruchowej.

W Oddziale Chirurgii Ogólnej, z Pododdziałem Urologii oraz Pododdziałem Wieloprofilowym Zabiegowym wykonywane są wszystkie operacje z zakresu chirurgii ogólnej, w tym operacje onkologiczne (nowotwory tarczycy, jelita grubegwykonywane zarówno metodą laparoskopową jak i otwartą , nowotwory żołądka oraz nowotwory piersi - zabiegi oszczędzające i całkowite odjęcie piersi.)

Oddział specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu chorób tarczycy , pęcherzyka żółciowego (opertacje laparoskopowe), przepukliny pachwinowe i brzuszne  (metody beznapięciowe oraz laparoskowe z zastosowanie siatek).

W oddziale, wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii bariatrycznej (otyłości patologicznej). 

Czas oczekiwania na operację nie przekracza 4 tygodni,  w przypadku chorób nowotworowych  chorzy przyjmowani są na bieżąco.

Oddział Kardiologiczny prowadzi  kompleksową, specjalistyczną diagnostykę  i leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia takich jak:

- ostre zespoły wieńcowe – zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i bez uniesienia (NSTEMI),  

-niestabilna choroba wieńcowa,

- stabilna choroba wieńcowa,

- komorowe i nadkomorowe zaburzenia rytmu,
- kardiomiopatie,

- niewydolność serca,

- zapalenie wsierdzia i osierdzia, mięśnia sercowego,

- wady serca nabyte i wrodzone,