ODDZIAŁ  KARDIOLOGICZNY  prowadzi  kompleksową, specjalistyczną diagnostykę  i  leczenie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przyjętych w trybie nagłym i planowym, takich jak:

- ostre zespoły wieńcowe – zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i bez uniesienia (NSTEMI),  

- stabilne zespoły wieńcowe,

- zaburzenia rytmu serca : komorowe i nadkomorowe,

- zaburzenia automatyzmu i przewodzenia,

- kardiomiopatie,

- niewydolność serca : przewlekła i ostra,

- zapalenie wsierdzia i osierdzia, mięśnia sercowego,

- wady serca nabyte i wrodzone,

- nadciśnienie tętnicze,

- profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych,

- dyslipidemia,

- rehabilitacja po zabiegach kardiochirurgicznych i leczeniu angioplastycznym choroby wieńcowej.


Strukturę Oddziału tworzą:

Oddział kardiologiczny – 40 łóżek, w tym

Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 8 monitorowanych łóżek,

Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej – 4 łóżek

Pracownia Hemodynamiczna z całodobowymi dyżurami

Pracownia Elektrofizjologii

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kontroli Stymulatorów

Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia


Oddział ściśle współpracuje z wiodącymi ośrodkami kardiologicznymi w Warszawie i w najbliższym regionie. Prowadzi specjalizacje lekarskie z zakresu kardiologii – 10 miejsc i chorób wewnętrznych –   8 miejsc. Stanowi ważne zaplecze naukowe i szkoleniowe dla studentów medycyny i pielęgniarstwa oraz lekarzy stażystów. Organizuje corocznie konferencje naukowe – Kardiologia Interdyscyplinarnie.

Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wyposażony w aparaturę do stałego monitorowania funkcji życiowych chorego, służy leczeniu najbardziej zagrożonych chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, ciężką niewydolnością serca lub groźnymi zaburzeniami rytmu. Tutaj prowadzona jest także opieka nad pacjentami w pierwszej dobie po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych. Całodobowa opieka nad pacjentami prowadzona w Oddziale zapewnia bezpieczeństwo chorych oraz zachowanie ciągłości diagnostyki i terapii.

 

Wykonywane zabiegi:

- pomiar cząstkowy rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)

- koronarografia, angiografia pomostów wieńcowych,

- angioplastyka tętnic wieńcowych z implantacją stentów,

- angioplastyka pomostów żylnych i tętniczych ,

- ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (IVUS)

- implantacja kardiostymulatora

- programowanie i kontrola stymulatorów

- kardiowersja elektryczna

- badanie echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe (TTE, TEE

- test wysiłkowy na bieżni oraz cykloergometrze

- całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)

- 24-godzinne i 72-godzinne  monitorowanie EKG (holter EKG)

- analiza zaburzeń rytmu serca, przedłużone monitorowanie EKG

- wstępna kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (operacje zastawek serca, tętniaków aorty,

   operacje naczyń wieńcowych tzw. by-pasy)

- wstępna kwalifikacja do zabiegów przezskórnych leczenia wad serca (zamykanie ubytków w

   przegrodzie międzyprzedsionkowej, ASO).

 

 

Koordynator Oddziału  lek. Eleonora Wesołek

Kierownik Pracowni Hemodynamicznej lek. Anna Filipska – specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa   mgr Anna Chrobocińska

Pracownia Hemodynamiczna (23) 67 30 463, fax:(23) 67 30 278

 

Sekretariat oddziału (23) 673 04 26

Adres e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

.