Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie wynajmie w drodze pisemnego konkursu ofert:

  • nieruchomość położoną przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 4306/28                       z obrębu 10 Śródmieście, składającą  się z budynku magazynowego od strony ul. Pułtuskiej  o  powierzchni 343 m2 oraz gruntu przyległy do  budynku o powierzchni  2230 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowo-handlowej;
  • proponowany czynsz z tytułu najmu budynku -  minimum: 22,14 zł brutto za 1m2;
  • proponowana opłata z tytułu najmu gruntu – minimum: 1,23 zł brutto za 1m2;

 

Szczegółowe wymagania, warunki przygotowania i składania ofert znajdują się  na stronie internetowej Szpitala: http://www.szpitalciechanow.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”. 

Szpital zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Termin składania ofert – 10 sierpnia 2022 r. godz.10.00  w kancelarii Szpitala w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Najem budynku magazynowego”.

 

Plików:

Umowa najmu

Informacje o pliku
Dodany 2022-07-26
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 28 KB
Dodany przez Piotr Cieślak
Zmieniony przez
Pobrany 22

Szczegółowe warunki

Informacje o pliku
Dodany 2022-07-26
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 318 KB
Dodany przez Piotr Cieślak
Zmieniony przez
Pobrany 53