Ogłoszenie w sprawie najmu

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Dziecięcej z przypisanymi poradniami

Ogłoszenie o konkursie ofert  na świadczenia realizowane w Oddziale Wewnętrznym i Położniczo-Ginekologiczny