NAZWA  PORADNI DNI GODZINY  PRZYJĘĆ
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna poniedziałek 18,00   -   8,00
  wtorek 18,00   -   8,00
  środa 18,00   -   8,00
  czwartek 18,00   -   8,00
  piątek 18,00   -   8,00
  dni wolne od pracy  8,00   -   8,00