WARTOŚĆ ZADANIA: 7 676 545,02 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

 1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
 2. Roboty budowlane
 3. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia
 4. Nadzór inwestorski i autorski.

Przebudowa polegała na dostosowaniu i przebudowie układu funkcjonalnego pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dostosowując je do obowiązujących przepisów prawnych i standardów medycznych. Zmianie uległ układ ścian działowych. Układ konstrukcyjny istniejącego budynku pozostał bez zmian. Na poziomie niskiego parteru zorganizowano wentylatornię, szatnię dla pracowników, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie przeglądu sprzętu medycznego, natomiast na wysokim parterze – pomieszczenia OAiIT. Celem niniejszego zadania była poprawa warunków hospitalizacji pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W ramach inwestycji oddział wyposażono w m.in.

 • Łóżko do intensywnej terapii – 6 szt.,
 • Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100% - 6 szt.,
 • Stacje dokujące – 6 szt.
 • Zestaw 6 kardiomonitorów z 2 monitorami centralnymi z wyposażeniem;
 • Aparat ekg – 1 szt.,
 • Szafa do endoskopów – 1 szt.,
 • Bronchofiberoskop z myjnią i przenośnym źródłem światła – 1 szt.,
 • Lampy zabiegowe nowej generacji – 2 szt.,
 • Przyłóżkowy aparat USG – 1 szt.
 • Macerator – 2 szt.
 • Urządzenie do pomiaru rzutu serca – 1 szt.,
 • Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta (ogrzewanie - 3 kocyki, chłodzenie - 3 koce) – 1 kpl.,
 • Wideolaryngoskop – 1 szt.,
 • Urządzenie do oczyszczania powietrza (stacjonarne) – 4 szt.,
 • Analizator parametrów krytycznych – 1 szt.,
 • Przyłóżkowy aparat RTG cyfrowy z 3 fartuchami – 1 kpl.,
 • Defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, z pomiarem ciśnienia, CO2, spO2, EKG – 1 szt.
 • oraz wyposażenie pomieszczeń administracyjnych oddziału.