Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów inwestycja32 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

 

WARTOŚĆ ZADANIA:  5 583 390,08 PLN

OKRES REALIZACJI:  2017 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

1. Modernizacja Oddziału Onkologiczno-Hematologicznego z pracownią leków cytostatycznych  - II piętro

Oddział Onkologiczno-Hematologiczny jest kolejnym oddziałem modernizowanym w ciechanowskim  Szpitalu. Trzydziestu dwóch pacjenci oddziału ma możliwość hospitalizacji w salach chorych rozmieszczonych na dwóch piętrach budynku pulmonologicznego. Prowadzone w bieżącym roku prace remontowe objęły pomieszczenia oddziału zlokalizowane na II piętrze. Piętro III w  związku z rozszerzeniem działalności oddziału przeszło kapitalny remont w 2015 r. Aktualnie w ramach prac modernizacyjno-dostosowawczych przeprowadzonych na tej kondygnacji przebudowie zostały poddane wszystkie pomieszczenia o łącznej powierzchni 549 m2 oraz została utworzona pracownia leków cytostatycznych. 

Powyższa inwestycja wpłynie na poprawę warunków hospitalizacji pacjentów oraz komfortu pracy personelu medycznego. Pozwoli również na zrealizowanie zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz na dostosowanie oddziału do obowiązujących przepisów prawnych, m.in. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 739), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.08.2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 79, poz. 897). 

2. Modernizacja Oddziału Laryngologicznego

Jedenaście sal chorych do leczenia trzydziestu pacjentów ze schorzeniami laryngologicznymi, zmodernizowane gabinety, zaplecze sanitarne  spełniające najwyższe standardy, wysoki poziom higieny i bezpieczeństwa - to tylko niektóre zalety otwartego po generalnym remoncie Oddziału Laryngologicznego.

Kolejny oddział szpitala został wyremontowany.

3. Modernizacja Zakładu Bakteriologii w nowej lokalizacji

Inwestycja polegała na przebudowie pomieszczeń „dawnej sterylizatorni” zlokalizowanych na niskim parterze budynku głównego, której celem była zmiana przeznaczenia  pomieszczeń z zachowaniem ich funkcji medycznej. W miejscu „dawnej sterylizatorni”  powstały pracownie: bakteriologiczna, wirusologiczna, serologiczna, dermatofitów  oraz pomieszczenia pomocnicze,  w których Zakład Bakteriologii realizuje wysokiej jakości usługi medyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 

Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła także stworzenie  personelowi  nowoczesnego zaplecza higieniczno-sanitarnego z kompleksem socjalno-szatniowym. 

4. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

W ramach realizowanego zadania wykonano przebudowę istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku pulmonologicznego, z przeznaczeniem na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny. Zakres obejmował również modernizację istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej  wraz  z podłączeniem nowoprojektowanych instalacji  i urządzeń, a także przebudowę instalacji centralnego ogrzewania.

Przebudowa instalacji oraz modernizacja pomieszczeń zapewniła dostosowanie ich do nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń oraz do  wymagań aktualnie obowiązujących przepisów, a w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą    (Dz. U. 2012, poz 739).

5. Modernizacja Oddziału Dziecięcego

Modernizacja Oddziału dziecięcego dobiegła końca. Odnawianie przestrzeni,  w których leczone są dzieci objęło wyposażenie w szkło bezpieczne ścian sal chorych najmłodszych pacjentów oraz  wymianę posadzki i ułożenie nowoczesnej wykładziny we  wszystkich pomieszczenia   Oddziału. Ten zakres modernizacji był dopełnieniem wcześniej zrealizowanego przedsięwzięcia, dzięki realizacji  którego oddział pediatryczny został pomalowany, wypełnił się bajkowymi motywami i barwnymi postaciami z bajek. Po zakończeniu obecnego etapu Warunki do leczenia małych pacjentów zmieniły się , mamy nadzieję, że „ nowy blask” pomieszczeń pozwali dzieciom choć na chwilę zapomnieć o bólu i chorobie oraz zapewni im komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa.

6. Modernizacja Oddziału Chirurgii Dziecięcej

W tym roku zakończony został remont Oddziału Chirurgii dziecięcej.

Modernizacja odbyła się  w ramach zadania Dostosowanie oddziałów szpitalnych do wymagań prawnych. Zainwestowane w modernizację oddziału chirurgii dziecięcej środki  zostały wykorzystane na wydzielenie odcinka dla dzieci młodszych do 3 lat oraz utworzenie  spełniającej wszelkie wymagania epidemiologiczne i sanitarne izolatki.

Przeprowadzono także  remont pomieszczeń pomocniczych, tak aby były one dostosowane do potrzeb specjalistycznego oddziału, zapewniającego małym pacjentom jak najwyższą jakość świadczonych usług.

 

Oddział Laryngologiczny

{gallery}inwestycja32{/gallery}

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

{gallery}inwestycja32b{/gallery}

Zakład Bakteriologii

{gallery}inwestycja32c{/gallery}

Oddział Chirurgii Dziecięcej i Dziecięcy

{gallery}inwestycja32d{/gallery}

Oddział Onkologiczno-Hematologiczny

{gallery}inwestycja32e{/gallery}