WARTOŚĆ ZADANIA: 657 500,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

  • Zakup, dostawa i montaż parownicy atmosferycznej (w tym wykonanie instalacji połączeniowej i wpięcie parownicy).
  • Zakup, dostawa i montaż generatora tlenu.
  • Roboty budowlano-montażowe związane z dostosowaniem pomieszczeń w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter) do montażu generatora tlenu.

 

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlano – montażowe związane z dostosowaniem pomieszczeń zlokalizowanych na niskim parterze w Budynku Kuchni i Pralni do montażu generatora tlenu. W kosztach zadania zostały ujęte również wydatki związane z zakupem, dostawą i montażem generatora tlenu i parownicy atmosferycznej, w tym wykonanie instalacji połączeniowej i wpięcia urządzenia. Szpital posiadał tylko jedną wytwornicę, która przy zwiększonej liczbie pacjentów potrzebujących tlenu była niewydolna technicznie.

       Dzięki realizacji przedsięwzięcia została podniesiona jakość warunków leczenia pacjentów z COVID-19 w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, gdzie niezbędne jest wspomożenie procesu oddychania.

        Realizacja zadania pozwoliła również na dostosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia (pismo znak: WZ-III.967.38.2020 z dnia 09.11.2020 r.) dotyczących zaleceń korzystania w leczeniu pacjentów z COVID-19 tlenem z centralnej instalacji tlenowej, a nie z butli tlenowych. Inwestycja ma ścisły związek z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.