WARTOŚĆ ZADANIA: 946 425,98 PLN

OKRES REALIZACJI: 2023 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

  1. Ambulans ratunkowy – 1 szt.
  2. Samochód osobowy – 3 szt.

 

         W ramach Projektu został zakupiony specjalistyczny ambulans ratunkowy wraz z wyposażeniem, oraz zostały zakupione trzy samochody osobowe, które będą wykorzystywane do transportu personelu medycznego i pacjentów oraz przewozu próbek i materiałów medycznych.

        Nowy ambulans jest potrzebny, aby podtrzymać dotychczasową gotowość zespołu do ratowania życia i zdrowia mieszkańców, jest spełnieniem oczekiwań społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa medycznego, a także gospodarczego i celowego inwestowania w sferze publicznej. Nowa karetka zapewnia szybsze dotarcie do pacjenta w celu uratowania życia a przede wszystkim przyczynia się do wzrostu efektywności działań ratowniczych w stanach zagrożenia życia.

        W ramach projektu zakupione zostały również trzy samochody osobowe, które wykorzystywane są do transportu personelu medycznego i pacjentów, a także do przewozu próbek i materiałów medycznych. Główną funkcją jednego z samochodów jest transportowanie pielęgniarek do pacjentów wymagających opieki paliatywnej i hospicyjnej. Kolejny samochód, który został zakupiony przeznaczony jest dla potrzeb lekarzy z Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej zapewniając im możliwość dojazdu do pacjenta i udzielenia pomocy. Dwa z trzech samochodów pełnią istotną rolę w przewozie lekarzy do pacjentów wymagających natychmiastowej bądź bardzo pilnej pomocy. Natomiast trzeci pojazd służy do przewozu materiałów medycznych oraz personelu na terenie szpitala.

      Realizacja Projektu w istotny sposób zwiększyła bezpieczeństwo pacjentów szpitala oraz mieszkańców z terenu oddziaływania Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.