WARTOŚĆ ZADANIA: 381 300,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2023 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

 

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do wykonania robót budowlano- montażowych polegających na przebudowie sieci i instalacji wodnych na terenie oraz w budynkach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Realizacja zadania inwestycyjnego przyczyni się do ograniczenia wydatków związanych z przeprowadzeniem ponownych badań laboratoryjnych w zakresie badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (badania są ponawiane ze względu na negatywne wyniki) oraz zostaną ograniczone koszty za badania mikrobiologiczne wody ( w tym badania pod kątem obecności Legionelli). Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie ograniczenie kosztów związanych z wykonywaniem napraw sieci