WARTOŚĆ PROJEKTU 578 172 121 MLN ZŁ, W TYM 493 442 397 700 ZŁ UE, 50 585 382 ZŁ WKŁAD WŁASNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, 34 144 342 ZŁ ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 2020-2023

 

PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

                                         

                                                                                                          

                                                         

 

   

WARTOŚĆ ZADANIA: 59 940,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 2 901 164,90 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 3 008 013,18 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO