OKRES REALIZACJI: 2021-2022 ROK

WARTOŚĆ ZADANIA: 87 330,00 PLN

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                                                                                 

OKRES REALIZACJI: 2022 ROK

WARTOŚĆ ZADANIA: 296 000,00 PLN

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

              

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 490 124,25 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019 - 2021

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                                          

OKRES REALIZACJI:2022 ROK

WARTOŚĆ ZADANIA: 103 690,00 ZŁ

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.