WARTOŚĆ ZADANIA: 139.303,03 zł

OKRES REALIZACJI i: 2019 r.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA 111 240 PLN

OKRES REALIZACJI 2018r.

ZADANIE ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA 2 443 250,65 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 789 597,79 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.