WARTOŚĆ ZADANIA: 5 081 883,58 PLN

OKRES REALIZACJI: 2016 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO oraz w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II "WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA", DZIAŁANIE 2.1 "E-USŁUGI", PODDZIAŁANIA 2.1.1 "E-USŁUGI DLA MAZOWSZA" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020".

 

WARTOŚĆ ZADANIA:  5 583 390,08 PLN

OKRES REALIZACJI:  2017 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 7 689 830,35 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 5 107 272,45 PLN

OKRES REALIZACJI: 2015 - 2018 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO