Kolejnym etapem rozwoju naszego Oddziału Kardiologicznego  jest rozpoczęcie leczenia zaburzeń rytmu serca metodą ablacji oraz przeprowadzenie  zabiegów wszczepienia CRT- P – urządzenia stymulującego pracę serca, będącego formą pośrednią między stymulatorem a kardiowerterem.

Ablacja serca to zabieg kardiologiczny, wykonywany w celu leczenia zaburzeń rytmu. Zabieg ablacji ma na celu wytworzenie w sercu drobnych blizn, które mają zatrzymać przewodzenie nieprawidłowych sygnałów elektrycznych w sercu – powodujących jego nieregularne bicie serca.      

CRT-P jest wszczepialnym defibrylatorem do terapii resynchronizacji (CRT) u pacjentów z niewydolnością serca. Urządzenie monitoruje rytm serca, wykrywa nieregularności i koryguje je przez użycie impulsów elektrycznych.

Nasi pacjenci otrzymali możliwość dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia kardiologicznego na miejscu w Ciechanowie.

Ciechanowski szpital rozpoczyna również uczestnictwo w pilotażowym programie Krajowej Sieci  Kardiologicznej, koordynowanej przez Narodowy Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie.