Serdecznie dziękujemy

Towarzystwu Miłośników Ziemi Ciechanowskiej

za wyróżnienie całego zespołu terapeutycznego naszego szpitala

Nagrodą im. dr Franciszka Rajkowskiego za rok 2020.

Nagroda została przyznana naszemu środowisku medycznemu

za pomoc świadczoną  pacjentom dotkniętym chorobą COVID-19.