INFORMACJA  DLA  PACJENTÓW

(na podstawie art.130 paragraf 2 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy,  art.46 ust.1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej oraz Statutu SSW

w Ciechanowie  i w związku z tym, iż dzień 11.11.2023r.  był  dniem świątecznymi przypadającymi w innym  dniu niż niedziela)

 

   W DNIU  27 GRUDNIA 2023r.

 

ODDZIAŁY SZPITALNE

SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W CIECHANOWIE BĘDĄ FUNKCJONOWAŁY

JAK W DZIEŃ WOLNY OD PRACY.

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE I ZAKŁADY DIAGNOSTYCZNE BĘDĄ NIECZYNNE.