Od 1 września 2022r. w PORADNI LOGOPEDYCZNEJ (gabinet nr 70-parter)

w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 11.00

w czwartki w godzinach od 8.00 do 13.00

będą udzielane

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA DZIECI i DOROSŁYCH

w ZAKRESIE  LOGOPEDII / NEUROLOGOPEDII

Do Poradni wymagane jest skierowanie.

Rejestracja odbywa się w Centralnej Rejestracji tel. 23 673 05 80.

 

 Ruszyła kampania edukacyjna w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji

Ruszyła kampania edukacyjna w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji – „Daj życie- program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim”.

Głównym celem akcji jest zwiększenie dostępności leczenia przeszczepami na Mazowszu. By osiągnąć zamierzony efekt zaplanowano liczne działania edukacyjne mające na celu zwiększenie społecznego poparcia dla transplantacji jako metody leczenia. Jednym z nich jest spot pt. „Każde życie”, opracowany przez ekspertów z dziedziny transplantologii klinicznej. Spot przedstawia mieszkańców Mazowsza.

Transplantacja jest metodą leczenia, umożliwiającą ratowanie zdrowia i życia ludzi. Polega na zastąpieniu niewydolnych narządów lub ich części, zdrowymi. Jedną z wykładni definiowania transplantacji jest zapis w Uchwale Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 roku stwierdzający, że transplantacja „jest to potrzebna, skuteczna i bezpieczna metoda leczenia stanowiąca dla wielu pacjentów jedyną szansę na przedłużenie życia”. Podobne rozumienie transplantacji wskazuje jej zdefiniowanie zawarte w dokumentach unijnych tj. dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2004 roku: „transplantacja tkanek i komórek ludzkich jest prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny, dającą ogromne możliwości leczenia chorób dotychczas nieuleczalnych. Stwarza również szansę na podnoszenie, jakości życia u ciężko chorych pacjentów”.