WARTOŚĆ ZADANIA: 80.494,99 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018 r.

NAPRAWA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 530 131,99 PLN

OKRES REALIZACJI: 2018r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

WARTOŚĆ INWESTYCJI 60 024 PLN

OKRES REALIZACJI 2018r.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 107 329,80 PLN

OKRES REALIZACJI 2018r.

ZADANIE ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO