WARTOŚĆ ZADANIA: 7 110 062,39 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r. - 2021 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                                                                                                      

WARTOŚĆ ZADANIA: 8 725 280,41 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020 r. - 2021 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 15 143 418, 36 PLN, W TYM UE 11 993 587,34 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020-2021

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, w ramach Osi Priorytetowej VI „ Jakość życia” , Działania 6.1
„ Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WARTOŚĆ ZADANIA: 9 515 489,47 PLN, W TYM UE 4 718 159,50 PLN

OKRES REALIZACJI: 2019-2021

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, w ramach Osi Priorytetowej IV „ Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” , Działania 4.2 „ Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA: