Województwo Mazowieckie od roku akademickiego 2021/2022 wdraża program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Warunki przyznawania stypendiów zostały określone w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r., zmienionej uchwałą nr 131/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.4710 i 8953).

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” -> „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

Zgodnie z przekazanymi przez Państwa informacjami, zapotrzebowanie na lekarzy specjalistów w podmiotach leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały jest ogromne. W związku z tym Województwo Mazowieckie w ramach realizowanego programu stypendialnego zaproponowało stypendystom, możliwość odpracowania otrzymanego wsparcia finansowego poprzez zatrudnienie
w jednym spośród 20 wojewódzkich podmiotów leczniczych, które zgłosiły taką gotowość, w ramach kształcenia specjalizacyjnego na jednej z 19 specjalizacji lekarskich uznanych za deficytowe.

W wyniku pilotażowo przeprowadzonego naboru wniosków stypendialnych na rok akademicki 2021/2022 umowy stypendialne zostały zawarte z 48 studentami V i VI roku kierunku lekarskiego, którzy zobowiązali się - po odbyciu stażu podyplomowego - do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, w ramach co najmniej jednej
z wybranych specjalizacji deficytowych, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego będzie kontynuowany  w kolejnym roku akademickim, w ramach określonych na nowo przez wojewódzkie podmioty lecznicze specjalizacji lekarskich, w których występują największe braki kadrowe (tzw. specjalizacje deficytowe).

Od początku wdrażania programu stypendialnego założono, iż będzie miał on charakter wieloletni, a z kolejnymi latami jego zakres zostanie poszerzony o inne zawody medyczne, wśród których w wojewódzkich podmiotach leczniczych występują największe braki kadrowe na rynku pracy.

Dlatego też dostrzegając zainteresowanie jakim cieszy się realizowany program stypendialny, zasadnym jest rozważenie możliwości przyznania wsparcia finansowego na podobnych zasadach studentom kształcącym się w celu wykonywania innych zawodów medycznych takich jak:

  • pielęgniarki i położne,
  • diagności laboratoryjni,

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie informacji na temat możliwości zapewnienia zatrudnienia osobom, które po otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach przyznanego stypendium będą miały możliwość jego odpracowania w kierowanych przez Państwa wojewódzkich podmiotach leczniczych, jak również określenie skali występujących braków kadrowych. Wskazanie wymienionych informacji umożliwi Zarządowi Województwa Mazowieckiego podjęcie decyzji dotyczącej zasadności rozszerzenia o kolejne zawody medyczne realizowanego programu stypendialnego, jak również pozwoli na określenie wysokości udzielanego wsparcia finansowego oraz liczby miejsc stypendialnych.

Mając na uwadze kontynuację programu stypendialnego oraz przygotowanie odpowiednich regulacji niezbędnych do rozszerzenia zakresu realizowanego zadania o kolejne kierunki medyczne, uprzejmie proszę
o przeprowadzenie dokładnej analizy problemu występowania braków kadrowych w kierowanych przez Państwa wojewódzkich podmiotach leczniczych, a następnie wypełnienie i odesłanie załączonej tabeli w terminie do 25 lutego 2022 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Z poważaniem

 

Agnieszka Gonczaryk

Dyrektor Departamentu

Zdrowia i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

                                       - ks. Jan Twardowski

 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani ANNY JANKOWSKIEJ

Pielęgniarki

Oddziału Urologicznego

 

Rodzinie i Przyjaciołom

składamy

wyrazy szczerego współczucia

 

Dyrekcja i Pracownicy

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

w Ciechanowie

Marek Zalewski - artysta o wiekim sercu - przekazał czek na kwotę 5100,00 zł

dla naszych najmłodszych pacjentów leczonych w Oddziale Dziecięcym.

Pieniądze pochodzą ze sprzedaży portretów ciechanowian - autorstwa artysty.

Wystawa i aukcja prac, odbyły się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Darowizna zostanie przeznaczona na zakup lamp bakteriobójczych i pulsoksymetrów.

Serdecznie dziękujemy !

Zapraszamy Pacjentów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.

 

Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.

 

Dziękujemy!

 

Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową: https://www.cmj.org.pl/ankiety/ciechanow

                                                                               lub kod Qr

                                                                                                                                                                                 

                                                                         Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.