Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie 14 marca 2022r. przyjęła pierwszych małych pacjentów.

Ciechanowski Szpital, zawarł z NFZ umowę na udzielanie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży (porady, wizyty domowe lub środowiskowe, sesje psychoterapii, programy)  od 01.02.22r. do 30.06.23r.

 

- Bez wsparcia Wicemarszałek Elżbiety LancPoseł na Sejm RP Anny Cicholskiej byłoby nam bardzo trudno przekonać NFZ do zakontraktowania tych świadczeń a tym samym do otwarcia poradni – powiedział podczas konferencji prasowej  Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

 

Zespół terapeutyczny Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży tworzą :

  1. Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży -

świadczący porady lekarskie diagnostyczne, terapeutyczne i kontrolne.

Porada diagnostyczna ma na celu ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego. Pacjent może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych.  W ramach porady terapeutycznej kontynuowane jest leczenie. Porada kontrolna jest ogólną oceną osiągniętych rezultatów leczenia.

  1. Dwóch psychologów -

świadczących porady psychologiczne diagnostyczne (od 1 do 3 porad) i porady psychologiczne stanowiące elementy wdrożonego planu leczenia.

  1. Dwóch psychoterapeutów -

prowadzących sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.

Cały Zespół Poradni, prowadził będzie sesje wsparcia psychospołecznego, polegające na oddziaływaniu psychospołecznym na jedną osobę lub grupę od 2 do 6 osób. Sesja kierowana jest do pacjentów lub ich rodzin oraz innych osób stanowiących oparcie społeczne małoletniego pacjenta. Wsparcie psychospołeczne może obejmować do 12 sesji w okresie pół roku.

 

Aktualnie, zapisanych jest  do Poradni 50 małych pacjentów.

 

 
 
 
Punkt informacyjny w języku ukraińskim znajduje się na I piętrze w Centralnej Rejestracji.
Numer telefonu : 518 816 426.
Punkt działa w dni powszednie  w godz. 9.00 - 14.00.

XI SYMPOZJUM KARDIOLOGIA INTERDYSCYPLINARNIE

Niewydolność serca - problem interdyscyplinarny

 

22 kwietnia 2022 roku

Oranżeria Pałacu Krasińskich w Opinogórze

 

PROGRAM  SYMPOZJUM

Wykładowcy :

9.00-9.30 Prof. Grzegorz Opolski - Niewydolność serca - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

9.30-10.00 Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk - Co może zaoferować farmakologia XXI wieku pacjentowi z niewydolnością serca.

10.00-10.30 Dr n. med. Przemysław Kwasiborski- Zabiegowe metody leczenia niewydolności serca okiem kardiologa interwencyjnego.

10.30-11.00 Dr n. med. Dariusz Zając- Niewydolność serca- Co może zaproponować elektrofizjolog. Urządzenia wszczepialne - Kiedy i dla kogo?

11.00-11.30 Dr n. med. Aleksander Maciąg- Zaburzenia rytmu serca u pacjentów z niewydolnością serca- zabiegi elektrofizjologiczne.

11.30-12.00 Prof. Mariusz Kuśmierczyk - Sztuczne komory- pomost do przeszczepu serca czy docelowy sposób leczenia niewydolności.

12.00-12.30 Dr n. med. Magdalena Dec- Przygotowanie do operacji i postępowanie okołooperacyjne u pacjentów z niewydolnością serca.

12.30-13.00 Dr n. med. Małgorzata Godziejewska- Zawada- Cukrzyca, otyłość a wydolność układu krążenia.

13.00-13.30 Dr n. med. Paweł Grzesiowski- Niewydolność wielonarządowa- burza cytokinowa u pacjentów w aspekcie zakażenia Covid-19.

13.30-14.00 Prof. Krzysztof Jerzy Filipiak- Jak pacjentowi kardiologicznemu z niewydolnością serca dodać życia do lat.

14.00-14.30 Prof. Sebastian Szmit- Choroba nowotworowa, niewydolność serca a leczenie przeciwkrzepliwe.

14.30-15.00 Prof. Przemysław Leszek- Niewydolność serca w aspekcie niewydolności nerek.