Zakup 30 nowych ambulansów wraz z wyposażeniem za prawie 25,5 mln zł finalizuje dzięki wsparciu samorządu Mazowsza Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zakup nowych karetek ma szczególne znaczenie, gdyż podmioty lecznicze zapewniają transport pacjentów z COVID-19, a pogotowia ratunkowe także w ramach interwencji zespołów ratownictwa medycznego wielokrotnie mają do czynienia z zakażonymi pacjentami. Aby skutecznie udzielać pomocy zakażonym pacjentom, których stan niekiedy zagrażał utratą życia, niezbędne jest zapewnienie transportu nowoczesnym, odpowiednio wyposażonym ambulansem. Kupno 30 karetek znacząco wpłynie na jakość świadczonych pacjentom usług medycznych oraz podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy personelu medycznego.

Nowe karetki trafią do 14 ośrodków.

 • 10 ambulansów otrzyma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie,

po 3 karetki trafią do:

 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu w Ostrołęce,
 • Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu;

po 2 ambulanse trafią do:

 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu w Siedlcach;

po jednej karetce otrzyma:

 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach,
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie,
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą,
 • Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o. o. w Pułtusku.

Z nowych pojazdów cieszą się już lecznice w Sochaczewie i Ciechanowie. Zyskały one ambulanse typu C z pełnym wyposażaniem – najnowsze i najlepiej wyposażone tego typu pojazdy przeznaczone do specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego.

Zakup realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Obecnie, po decyzji  Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjętej w grudniu 2020 r., całkowita wartość projektu wynosi 360 mln zł, z czego 315 mln zł to środki europejskie, niemal 30 mln zł to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 mln zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, z kolei partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego, które w imieniu województwa realizują zakupy w ramach Projektu.

źródło : www.mazovia.pl

 

Oddział Położniczo – Ginekologiczny Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,

w dniu 23 lipca br.

wznowił  porody rodzinne !!!

 

         Zgłaszając się do szpitala,  ciężarna Pacjentka przechodzi przez pierwszy Triage – Punkt Wstępnej Segregacji Pacjentów znajdujący się przed SOR, gdzie następuje pomiar temperatury oraz przeprowadzany jest wstępny wywiad epidemiologiczny. Z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie się do wstępnej segregacji,  Pacjentka udaje się do wejścia do szpitala od strony SOR, na Izbę Przyjęć Położniczo – Ginekologiczną.

Przyszła Mama, powinna przygotować się na co najmniej 3-dniowy pobyt  w oddziale. W torbie do porodu powinny się znaleźć:

 

 1. Dla matki

- dokumenty (dowód osobisty, karta przebiegu ciąży, grupa krwi, wynik  badania GBS, pozostała dokumentacja medyczna)

- 3 koszule do karmienia

- kapcie, klapki pod prysznic

- szlafrok, skarpety

- ręczniki, przybory toaletowe, kosmetyki

- podkłady poporodowe na łóżko 60cm X 90 cm (2 opakowania)

- podpaski poporodowe (3 opakowania)

- majtki bawełniane lub jednorazowe siateczkowe

- biustonosz do karmienia (min. 2 sztuki)

- wkładki laktacyjne

- woda mineralna niegazowana 1,5 l (min. 4 butelki)

- talerz, kubek, sztućce

- papier toaletowy, ręcznik papierowy

 

 1. Dla dziecka

- ubranka (6 zmian)

- pampersy (1-2 paczki)

- czapeczka, skarpetki, rękawiczki niedrapki

- chusteczki nawilżane (2 opakowania)

- pieluchy tetrowe ( 5 sztuk)

- rożek, kocyk.

 

          Osoba towarzysząca Rodzącej, przed wejściem do szpitala w Punkcie Wstępnej Segregacji Pacjentów wypełnia ankietę epidemiologiczną oraz dokonuje pomiaru temperatury. Następnie, w Izbie Przyjęć Położniczo – Ginekologicznej, przebiera się w odzież jednorazową.

          Osoba towarzysząca, zostanie zaproszona na Trakt Porodowy w momencie rozpoczęcia porodu i pozostaje z Rodzącą dwie godziny po porodzie. W przypadku dużej ilości Pacjentek rodzących, ze względów epidemiologicznych, może nie być możliwości uczestnictwa osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym.

         Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu zobowiązana jest do noszenia maseczki, rękawiczek i odzieży jednorazowej oraz stosowania się do obowiązujących w szpitalu procedur.

         Osoby pozostające w kwarantannie lub w  izolacji - nie mogą uczestniczyć w porodzie rodzinnym i wchodzić na teren szpitala.

         W szpitalu nadal obowiązuje ograniczenie odwiedzin. Pacjentki,  mogą utrzymywać stały kontakt telefoniczny z najbliższymi.

 

 

 

 

 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie


współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

 MARSZAŁEK

                 WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

                 ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

                                                                                                                                 Warszawa, 21  czerwca 2021 r.

ZD-I.9024.145.2020.BR

 

Pani/Pan

Dyrektor

samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

Pani/Pan

Prezes

Zarządu Spółki

 

       Szanowni Państwo,

 

Województwo Mazowieckie od roku akademickiego 2021/2022 wdraża program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Warunki przyznawania stypendiów, na podstawie art. 96 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619), zostały określone
w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.

Program stypendialny skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów. Jednym z warunków otrzymania stypendium jest zobowiązanie się przez studentów - po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym
w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych – na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.

Zakłada się, iż program stypendialny będzie miał charakter wieloletni, a z kolejnymi latami jego zakres zostanie poszerzony o inne zawody medyczne, wśród których występują największe braki kadrowe na rynku pracy. Tym samym kolejne nabory wniosków o przyznanie stypendium będą ogłaszane corocznie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 15 czerwca 2021 r. podjął uchwałą nr 914/236/21 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022, w którym określono m.in. termin składania wniosków, listę specjalizacji deficytowych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli lekarze będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium w ramach wybranej specjalizacji deficytowej.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozpoczął się nabór wniosków, który trwać będzie do 3 września 2021 r. Wysokość stypendium wyniesie 2.000,00 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18.000,00 złotych brutto rocznie
i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Państwu, którzy zgłosili gotowość zatrudnienia przyszłych medyków w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej – w celu odpracowania okresu pobieranego stypendium w kierowanych przez Państwa podmiotach leczniczych, w ramach specjalizacji, których braki występują na rynku pracy. Po przeprowadzonej analizie zadeklarowanych przez Państwa specjalizacji, w ramach których będzie możliwe odpracowanie okresu pobieranego stypendium - przygotowano listę 19 najbardziej deficytowych specjalizacji. Niniejsza lista stanowi element ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium
dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022. Dzięki Państwa zaangażowaniu
i wsparciu, Samorząd Województwa Mazowieckiego może rozpocząć nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2020/2021 dla 100 przyszłych medyków, którzy po ukończeniu kształcenia znajdą zatrudnienie
w kierowanych przez Państwa podmiotach leczniczych.

Podkreślić również należy, iż celem realizowanego programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów kierunku lekarskiego i przekonanie ich do wyboru specjalizacji, których najbardziej brakuje w kierowanych przez Państwa podmiotach leczniczych. Bardzo liczę na to, iż idea jaka przyświeca realizowanemu programowi stypendialnemu, nie tylko wspomoże finansowo najzdolniejszych studentów kierunku lekarskiego, ale przede wszystkim zapewni w przyszłości wykwalifikowaną kadrę medyczną. W tym wszystkim dostrzec należy również korzyść dla kierowanych przez Państwa podmiotów leczniczych, które dzięki udziałowi w programie stypendialnym będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi młodymi lekarzami, wzmacniając tym samym swój potencjał rozwojowy.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

Jednocześnie zachęcam Państwa Dyrektorów i Prezesów do zaangażowania się w rozpowszechnianie wśród młodzieży akademickiej - przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych – informacji na temat możliwości skorzystania z programu stypendialnego w roku akademickim 2021/2022, odsyłając ich do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                                                                                                Z poważeniem

 

                                                                                                                                                                Adam  Struzik

                                                                                                                                                                   Marszałek

                                                                                                                                                    Województwa Mazowieckiego